Moja droga do szkoły - konkurs plastyczny

W październiku odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny “Moja droga do szkoły”. Udział wzięło 32 uczniów z klas IV-VI. Wystawa prac uczniów ozdobiła szkolny korytarz, przypominając dzieciom, jak należy bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Prace plastyczne przedstawiały drogę do szkoły, uczniowie uwzględniali znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, odblaskowe ubrania oraz prawidłowe przejście przez jezdnię. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Igor Szwarc 4b
II miejsce – Alicja Wilkowska 5b
III miejsce – Marianna Bręk 4b
Wyróżnienie - Igor Rybakowski 4b
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 
 
 

KOMUNIKAT

z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie wyników etapu szkolnego
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Dnia 29 października 2021 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Historyczny,
w którym udział wzięło 2 uczniów z klasy 8d: Stróżyk Wiktoria i Łapacz Dawid.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 70.
Najwyższą liczbę punktów uzyskał uczeń Łapacz Dawid.
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!

KOMUNIKAT

z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie wyników etapu szkolnego
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Dnia 26 października 2021 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Chemiczny, w którym udział wzięły 3 uczennice klasy 8d: Dopierała Julia, Nawrocka Weronika, Pawlicka Patrycja.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50.

Najwyższą liczbę punktów uzyskała uczennica Nawrocka Weronika.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!

KOMUNIKAT

z dnia 27 października 2021 roku
w sprawie wyników etapu szkolnego
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Dnia 25 października 2021 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Biologiczny, w którym udział wzięło 7 uczniów klasy 8d: Bőhm Aleksandra, Dopierała Julia, Nawrocka Weronika, Pawlicka Patrycja, Pieprzyk Anna, Skupin Roksana i Stróżyk Wiktoria.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 40.

Najwyższą liczbę punktów uzyskały uczennice: Bőhm Aleksandra i Pawlicka Patrycja.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!

WYJĄTKOWY WIECZÓR

14 października w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie, która stało się okazją do zaprezentowania montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów i pracowników szkoły. Wyjątkowość tej imprezy polegała na tym, że przyświecał jej szczególnie szczytny i szlachetny cel charytatywny – zebranie pieniędzy na leczenie uczennicy naszej szkoły.
Wzruszająca poezja autorstwa uczniów naszej szkoły, oprawiona przepięknym śpiewem, wymownie wybrzmiewała na ustach młodego pokolenia i sprawiła, że uroczystość ta miała niezwykły i wzruszający charakter.

Czytaj więcej...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14 października 2021 w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbyła się potrójna uroczystość- Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej, Zaprzysiężenie Uczniów Klas Mundurowych oraz wręczenie Stypendiów Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała Panią Dyrektor Jolantę Hryniowską, Panią Dyrektor Violettę Nowak, Panią Dyrektor Małgorzatę Spychałę, asp. sztab. Panią Beatę Jarczewską, rodziców, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Dawida Górskiego, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.


Pierwszoklasiści pod okiem wychowawczyń przedstawili krótki program artystyczny, w którym z dumą recytowali wierszyki i zaśpiewali piosenki. Następnie unosząc palce prawej ręki z wielkim skupieniem wyrecytowali słowa przysięgi oraz dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia szkoły przez Panią Dyrektor Jolantę Hryniowską. Uczniom zostały wręczone legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Z tej okazji otrzymali też drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka oraz Radę Rodziców. Następnie ponad trzydzieścioro licealistów z klas pierwszych i drugich złożyło ślubowanie, które przeprowadziła Pani asp. sztab. Beata Jarczewska.

Czytaj więcej...

Wielkopolski Salon Maturzystów

12329 września uczniowie klasy III LAG pod opieką wychowawcy Pana Adama Piotrowiaka wzięli udział w Wielkopolskim Salonie Maturzystów 2021.Uczniowie mieli możliwość wysłuchania informacji o egzaminie maturalnym w roku 2022 jak i odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez obecnych uczniów klas maturalnych.
Omawiany był również każdy z obowiązkowych przedmiotów, z którym zmierzą się uczniowie. Każdy uczeń, które zarejestrował się na stronie tego wydarzenia otrzymał darmowy informator dla maturzystów na rok 2022.

SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM SZKOŁY

W dniach 27-28 września w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbyło się spotkanie z absolwentem szkoły – mgr Wojciechem Stelmachem. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich liceum ogólnokształcącego.

Pan Wojciech Stelmach ukończył studia magisterskie w 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na podstawie pracy pt. „Historyja barzo cudna” wobec źródeł. Przekład-kompilacja- dzieło”. Od listopada 2018 roku jest doktorantem-stypendystą w grancie NCN: „Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych”. Jest również autorem wielu publikacji naukowych. W 2019 roku zdobył pierwszą nagrodę w edycji konkursu im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii prac językoznawczych. Zwycięska praca nosiła tytuł „Historyja barzo cudna” wobec źródeł. Przekład - kompilacja - dzieło".

 
 

Czytaj więcej...

EKO lekcja w terenie

Nie tylko o biologii rozmawialiśmy podczas spotkania z klasą 7 C w trakcie terenowej EKO-lekcji. Było o lornetkach, ich budowie, przybliżeniach soczewkach, średnicach obiektywów ….. Przy pomocy szkolnej lunety obserwacyjnej podglądaliśmy gatunki ptaków bytujące na zbiorniku Balaton. Uczniowie rozpoznawali drzewa po liściach, mierzyli wysokość topoli przy pomocy patyka, poznali zalety herbaty z czarnego bzu oraz dzikiej róży.

Te oraz wiele innych ciekawostek czeka na Was podczas kolejnych terenowych wyjść z opiekunami oraz zajęć w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Doliny Baryczy” Zapraszamy !!!