PROCEDURA REKRUTACYJNA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROCEDURA REKRUTACYJNA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

GMINA MIEJSKA GÓRKA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W Gminie Miejska Górka po raz pierwszy, rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzona będzie w sposób elektroniczny. Nabór elektroniczny będzie odbywał się z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces rekrutacji przez złożenie przez rodziców wniosku papierowego tylko w jednej placówce wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 29 STYCZNIA 2021R.

Szanowni Państwo,

informuję, że

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym zostaje przedłużone od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania pozostają bez zmian.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły

PODSUMOWANIE KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs przeznaczony był dla dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I-III SP.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe. 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 14 STYCZNIA 2021R.

Szanowni Państwo,

informuję, że
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym zostaje wprowadzone od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce.
Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania pozostają bez zmian.

Nauka w klasach I – III będzie odbywała się stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym.
Szczegółowe wytyczne przekazane zostaną rodzicom przez wychowawców klas.

Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

Szkolny Konkurs Plastyczny Nasi Bohaterowie

Kliknij obraz, by poznać szczegóły.

Powstanie Wielkopolskie

102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, którego celem było oswobodzenie regionu i jego przyłączenie do odradzającej się Rzeczypospolitej. Zapalczą iskrę w Wielkopolanach rozpalił przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 5 stycznia 1919 powstanie dociera do Miejskiej Górki. Wówczas w godzinach wieczornych miejskogóreczanie przejmują strategiczne miejsca miasta. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany 16 lutego 1919 r., a ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Szkoła pamięta – edycja 2020

 „Szkoła pamięta” to kontynuacja inicjatywy MEN, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W 2019 r. w akcję włączyło się prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys.

szkół. Młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, działania realizowane w ramach akcji mają przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny i są realizowane w obrębie szkoły lub placówki.

Czytaj więcej...