KOMUNIKAT

Poniedziałek

Przedszkole

- przywóz na godz. 830

I Autobus

II Autobus

755

Roszkówko

800

Karolinki

805

Roszkowo

805

Dąbrowa

815

Zakrzewo

815

Niemarzyn

825

Miejska Górka

820

Miejska Górka

- odwóz o godz. 1330

Klasy I – VIII

- przywóz na godz. 900

I Autobus

II Autobus

820

Rozstępniewo

825

Niemarzyn

825

Roszkówko

835

Dąbrowa

830

Roszkowo

845

Karolinki

840

Zakrzewo

850

Miejska Górka

850

Miejska Górka

- odwóz o godz. 945

Wtorek

Oddziały przedszkolne i klasy I – IV

- przywóz na godz. 820

I Autobus

II Autobus

735

Rozstępniewo

740

Dąbrowa

740

Roszkówko

750

Niemarzyn

745

Roszkowo

800

Karolinki

800

Zakrzewo

810

Miejska Górka

810

Miejska Górka

Klasy V – VIII

- przywóz na godz. 730

I Autobus

II Autobus

655

Roszkówko

700

Niemarzyn

700

Roszkowo

710

Dąbrowa

710

Zakrzewo

720

Karolinki

720

Miejska Górka

730

Miejska Górka

KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 wrzesień 2019r., godz. 9.00.

na placu przed Halą widowiskowo-sportową

(informacja o dowozach i odwozach zostanie podana w terminie późniejszym)

…………………………………………………

Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół
im. St. Mikołajczyka
w Miejskiej Górce, ul. Marii Konopnickiej 14
czas pracy w dniu 2 września 2019r.

  1. Oddział OPA(4,5,6-latki): w godz. 8.30. - 13.30., (dzieci przyprowadzane przed godziną 8.30 lub pozostające
    w przedszkolu po godzinie 13.30. znajdują się pod opieką nauczyciela w oddziale OPB),
  2. Oddział OPB(2,5 oraz 3-latki): w godz. 7.00. 14.00., w godz. 8.30. - 13.30.

KOMUNIKATY

  1. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.
  2. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.
  4. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia po GIMNAZJUM nie uległ zmianie (dostępny na stronie szkoły w zakładce „Liceum Ogólnokształcące” oraz „Branżowa Szkoła I stopnia”).
  5. Szkolny zestaw podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ w przygotowaniu.

KOMUNIKAT

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 16 lipca 2019r. o godz. 10.00.

2. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów Branżowej Szkoły I stopniaod 16 do 18 lipca 2019r.

3. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.

4. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.

KOMUNIKAT

Drodzy Maturzyści,
świadectwa dojrzałości będą do odbioru w czwartek – 4 lipca 2019r., od godz. 10.00. w sekretariacie szkoły.

KOMUNIKAT

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się:

1. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia – godz. 9.00. – spotkanie z Wychowawcami klas;

2. Dla uczniów Gimnazjum – godz. 10.00., sala Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6.

Młodzieżowe mistrzostwa klubu BOCK

W dniu 31 maja br. uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej Liceum o profilu prawno – policyjnym oraz kierunku służba więzienna uczestniczyła w turnieju strzeleckim zorganizowanym przez klub BOCK w Rawiczu. Młodzież rywalizowała w trzech konkurencjach strzeleckich, Dominika Bystrzycka zajęła trzecie miejsce w karabinku pneumatycznym. Sponsorem wyżywienia, nagród było Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Uczestnikom gratulujemy.

PRZYPOMNIENIE!!!

rekrutacja szkoly1Drogi Kandydacie,

już od 13 maja rozpoczyna się I etap rekrutacji - składanie podań o przyjęcie do szkoły.

Czekamy na Ciebie!!!

Rekrutacja 2019/2020

lopodst
    
info       

 

    info       

 

bsis podst

    info       

 

bsis gim

    info