SPOŁECZNOŚĆ ZSMG DUMNA Z NIEPODLEGŁEJ

Setna rocznica odzyskania niepodległości to wyjątkowe święto dla narodu polskiego. Jest okazją do oddania szczególnej czci wszystkim, którzy ginęli w obronie Ojczyzny, ale także pretekstem do refleksji nad naszą współczesną postawą względem kraju.
Zespół Szkół w Miejskiej Górce uczcił ten dzień 9 listopada 2018 r. Uroczystą akademię rozpoczęli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o kierunku prawno-policyjnym i służba więzienna, intonując ”Mazurka Dąbrowskiego”, w którego śpiew włączyli się wszyscy obecni na uroczystości. Tym samym byliśmy jedną z ponad 24 tysięcy szkół, które zaangażowały się w akcję „Rekord dla Niepodległej”.

Czytaj więcej...

LEKCJE z ZUS

W Zespole Szkół w klasach 2 BSIS i klasie 1 LO na zajęciach z Podstaw Przedsiębiorczości będzie realizowany ogólnopolski projekt „Lekcje z ZUS”. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Celem projektu jest budowanie świadomości na temat ubezpieczeń społecznych wśród młodzieży.

KONKURS „MILION NA BANK”

Warszawki Instytut Bankowości, w ramach programu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl zaprasza młodzież szkól ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie „Milion na Bank”. Uczestnik konkursu bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy Milion”. Gra jest symulacją inwestowania, a uczestnictwo ma charakter zabawy edukacyjnej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu na lekcjach Podstawy Przedsiębiorczości i Ekonomia w Praktyce.

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

5 listopada br. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Do pracy przystąpiło 4 uczestników. Przez 90 minut uczniowie zmagali się z zamkniętymi i otwartymi zadaniami. Niestety nikomu nie udało się awansować do etapu rejonowego. Dziękujemy za udział.

ZAPROSZENIE

kon8 listopad 2018r.
Godz. 17.00.- 18.00.
Konsultacje indywidualne

Zapraszamy

Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się .

Na lekcjach języka polskiego w klasach trzecich gimnazjum uczniowie zmagali się z tematem : Bolesław Chrobry jako idealny władca na podstawie tekstu „ O królu Bolesławie”. Aktywizacja, kreatywność , pobudzanie wyobraźni , pokazanie uczniom , że uczenie się nie musi być nudne były głównym celem lekcji. Pracując w grupach z tekstem źródłowym , wykorzystywali różne formy np. wykres, diagram, rysunek a nawet dramę. Motywacja była tym większa ,że liderzy grup mieli za zadanie ocenić zaangażowanie członków swoich grup , a najciekawsze prace zostały nagrodzone. W klasie 3a zwycięzcami okazali się: Marcin Jórdeczka, Natalia Juskowiak, Kamila Tomkiewicz , Oliwia Zbaraż. Pomysłowością , oryginalnością wykazały się uczennice z klasy 3b : Anna Barteczka, Magdalena Idziak, Natalia Mądra i Zuzanna Otto, których praca została oceniona najwyżej.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Historyczny

W dniu 25 października odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. W eliminacjach wzięło udział siedmioro uczniów .Najwięcej punktów zdobyli: Grzegorz Skrzypek, Bartłomiej Bajon , Kamila Tomkiewicz i Aleksandra Bergmann.
Żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów (tj. 80% ). W związku z tym nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego .

TDZ

W naszej szkole, w dniach 15-19.10. 2018r. w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia Psychicznego realizowaliśmy różne działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego pod hasłem „Wpływ zdrowia psychicznego na moją przyszłość”.
Celem podejmowanych działań było wzmocnienie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawa jakości życia.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

24 października 2018 r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Przystąpiło do niego dziewięcioro uczniów gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test złożony z zadań zamkniętych i zadań otwartych.
Zwycięzcami szkolnego etapu zostali:
I miejsce - Bartek Bajon kl.3 B
II miejsc-  Norbert Patalas  kl.3 A
III miejsce – Kamila Tomkiewicz kl. 3 A,

Uczniowie w/w zakwalifikowali się do etapu rejonowego i życzymy powodzenia.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy.

Mundurowi na strzelnicy

W dniu 25 października br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o kierunku Prawno – policyjnym oraz kierunku Służba Więzienna pod opieką PP: Jacka Urbana i Jarosława Kasprzaka uczestniczyli w treningu strzeleckim. Młodzież zapoznała się
z warunkami wykonywania strzelania, oraz budową broni małokalibrowej. Zajęcia zorganizowane zostały na strzelnicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu.