ZAPROSZENIE

kon8 listopad 2018r.
Godz. 17.00.- 18.00.
Konsultacje indywidualne

Zapraszamy

Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się .

Na lekcjach języka polskiego w klasach trzecich gimnazjum uczniowie zmagali się z tematem : Bolesław Chrobry jako idealny władca na podstawie tekstu „ O królu Bolesławie”. Aktywizacja, kreatywność , pobudzanie wyobraźni , pokazanie uczniom , że uczenie się nie musi być nudne były głównym celem lekcji. Pracując w grupach z tekstem źródłowym , wykorzystywali różne formy np. wykres, diagram, rysunek a nawet dramę. Motywacja była tym większa ,że liderzy grup mieli za zadanie ocenić zaangażowanie członków swoich grup , a najciekawsze prace zostały nagrodzone. W klasie 3a zwycięzcami okazali się: Marcin Jórdeczka, Natalia Juskowiak, Kamila Tomkiewicz , Oliwia Zbaraż. Pomysłowością , oryginalnością wykazały się uczennice z klasy 3b : Anna Barteczka, Magdalena Idziak, Natalia Mądra i Zuzanna Otto, których praca została oceniona najwyżej.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Historyczny

W dniu 25 października odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. W eliminacjach wzięło udział siedmioro uczniów .Najwięcej punktów zdobyli: Grzegorz Skrzypek, Bartłomiej Bajon , Kamila Tomkiewicz i Aleksandra Bergmann.
Żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów (tj. 80% ). W związku z tym nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego .

TDZ

W naszej szkole, w dniach 15-19.10. 2018r. w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia Psychicznego realizowaliśmy różne działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego pod hasłem „Wpływ zdrowia psychicznego na moją przyszłość”.
Celem podejmowanych działań było wzmocnienie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawa jakości życia.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

24 października 2018 r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Przystąpiło do niego dziewięcioro uczniów gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test złożony z zadań zamkniętych i zadań otwartych.
Zwycięzcami szkolnego etapu zostali:
I miejsce - Bartek Bajon kl.3 B
II miejsc-  Norbert Patalas  kl.3 A
III miejsce – Kamila Tomkiewicz kl. 3 A,

Uczniowie w/w zakwalifikowali się do etapu rejonowego i życzymy powodzenia.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy.

Mundurowi na strzelnicy

W dniu 25 października br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o kierunku Prawno – policyjnym oraz kierunku Służba Więzienna pod opieką PP: Jacka Urbana i Jarosława Kasprzaka uczestniczyli w treningu strzeleckim. Młodzież zapoznała się
z warunkami wykonywania strzelania, oraz budową broni małokalibrowej. Zajęcia zorganizowane zostały na strzelnicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizowany przez stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu jest wsparcie nauczycieli i rodziców oraz zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów dotyczącej ryzykownych zachowań w sieci.

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI

Dnia 26 października obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji.
Grupa uczniów z klasy I LO pod opieką szkolnego opiekuna akcji „Drugie życie” pani Krystyny Walkowiak wzięła udział w inauguracji 11edycji kampanii w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, połączonej ze szkoleniem. Uczniowie poznali prawne i medyczne aspekty przeszczepiania narządów, stanowisko kościoła katolickiego dotyczące przeszczepu, a także poznali historię osób ,które żyją z przeszczepionym organem.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

23 października 2018 r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Przystąpiło do niego siedmioro uczniów gimnazjum.
Zwycięzcami szkolnego etapu zostali:
I miejsce - Przewoźna Zofia kl.3 B
II miejsc- Patalas Norbert kl.3 A
III miejsce – Mądra Natalia kl. 3 B, Bergmann Aleksandra kl. 3A (uczennice uzyskały taką samą liczbę punktów.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy.

Dzień Papieski

image1W naszej szkole uczciliśmy 40 rocznice Pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Z tej okazji został przygotowany apel podczas, którego mogliśmy przypomnieć sobie niektóre przesłania naszego papieża, zaśpiewać ulubioną pieśń „Barkę”, ale również sprawdzić swoją wiedzę z wiadomości o Janie Pawle II. Najlepszą klasą w rozwiązaniu testu okazała się klasa III LO gratulujemy. Na korytarzu szkolnym możemy obejrzeć nadesłane prace plastyczne na konkurs „Wolność i Niepodległość w nauczaniu Świętego Jana Pała II” Rozwiązanie konkursu nastąpi na apelu z okazji Święta Niepodległości.