Piękna jest radość w Święta

Boże Narodzenie to swoiste misterium radości. W życiu każdego człowieka muszą być takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni. To też czas tradycji naszej Szkoły, gdzie uczniowie spotykają się na klasowej wigilii, a następnie mogą obejrzeć świąteczne przedstawienie. Przygotowana scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, a przedstawienie pomogło nam odpowiedzieć na pytanie jacy jesteśmy naprawdę. Czy właśnie tacy, jak ludzie przechodzący do lub obok żłóbka? To część nas, część naszego człowieczeństwa, a Bóg przychodzi właśnie do prawdziwego człowieka. Przychodzi, by odmienić. Nasi aktorzy i wokaliści postarali się o dobre doznania wizualne i słuchowe, co z pewnością pomogło we właściwym odbiorze przedstawienia.
To nie był koniec, pozostając w świątecznym nastroju zostały wręczone nagrody
w konkursie na własnoręcznie wykonaną klasową choinkę. Zwycięską klasą okazała się
III LO oraz III E Gimnazjum.
Wręczono również nagrody w konkursie kaligraficznym Ładnego Pisania „O Dyrektorskie Pióro” Pierwsze miejsce w kategorii liceum otrzymała Jagoda Wencel a w kategorii gimnazjum Katarzyna Wiśniewska. Wyróżniono również Zuzannę Otto i Natalię Mądrą.
W tym podniosłym nastroju radości i zadumania szczególnym momentem było wręczenie przez panią Dyrektor Statuetki Wybitnego Absolwenta Zespołu Szkół.
Ten zaszczytny tytuł otrzymała Anna Wojciechowska, absolwentka naszego gimnazjum  i liceum ogólnokształcącego:
1. Stypendystka Fundacji Rodziny Duda (od klasy 3 gimnazjum).
2. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie).
3. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
4. Działalność charytatywna.
5. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana
(j. angielski z j. niemieckim) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
6. Otrzymała wyróżnienie rektora dla najlepszej absolwentki Wydziału Humanistycznego.
7. W trakcie nauki otrzymała roczne stypendium na studia w Niemczech i studiowała na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.
8. Dzięki działalności naukowej, udziale w konferencjach w całej Polsce i osiągnięciom naukowym w bieżącym roku akademickim (2018/2019) rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego.
9. Jej badania dotyczą tłumaczenia audiowizualnego w Polsce i w Niemczech.

Beata Szotkiewicz Stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Dnia 20 grudnia 2018 roku uczennica klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, Beata Szotkiewicz, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się
w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie. Dyplomy i okolicznościową książkę pt. „Powstanie Wielkopolskie” wręczali Wielkopolski Kurator Oświaty, Pani Elżbieta Walkowiak, oraz Dyrektor Delegatury w Lesznie, Pan Tadeusz Waczyński.
Uroczystość miała niezwykle podniosły nastrój. Było to nie tylko wielkie wydarzenie dla „Primus inter Pares”. Był to także powód do dumy ich Rodziców i Nauczycieli.
Podczas uroczystości Pani Kurator podkreśliła szczególny czas wręczenia Stypendium przypadający w 100-rocznicę odzyskania Niepodległości oraz 100-rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Obchody Święta Patrona Szkoły

Dzień 13 grudnia staje się corocznie wielkim, potrójnym, świętem szkoły. Uczniowie klasy pierwszej liceum o kierunku „Prawno- policyjnym” i „Służby Więziennej” ślubują na sztandar szkoły, społeczność szkolna wspomina zasługi patrona - Stanisława Mikołajczyka, nadany zostaje także kolejny tytuł Partnera Szkoły. Podczas uroczystości szkolnej zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Miejskiej Górki, Pan Karol Skrzypczak, Komendant Powiatowej Policji w Rawiczu, insp. Radosław Matysiak oraz oficer prasowy asp.sztab. Beata Jarczewska, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, ppłk Krzysztof Wojtera oraz funkcjonariusz kpt. Andrzej Antkowiak, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu, Pani Wiesława Nowakowska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce, Pani Janina Wolska, przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Justyna Kaczmarek, Partnerzy Szkoły oraz Rodzice uczniów klasy mundurowej.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Dnia 6 grudnia 2018r. odbył się II Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej inspirowany 100.rocznicą Narodowego Święta Niepodległości oraz 100.rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorami festiwalu byli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych im J. Lelewela w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uczniów Klas Mundurowych.
W festiwalu uczestniczyli uczniowie klas mundurowych województwa wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentował Paweł Matysiak uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego o kierunku Prawno-policyjnym. Paweł wybrał utwór „Warszawo ma” i swoim występem zachwycił jury konkursowe oraz wyśpiewał pierwsze miejsce.

 
 
 

REJONOWY STOPIEŃ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

W czwartek 29 listopada br. w Lesznie odbył się stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów. Organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowali: Kamila Tomkiewicz i Norbert Patalas z klasy 3a oraz Bartek Bajon z klasy 3b.

Uczniowie pomyślnie przeszli etap szkolny i przystąpili do etapu rejonowego. Rozwiązywali test, składający się z zadań zamkniętych i zadań otwartych. Kilku punktów zabrakło uczniom do zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego konkursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„Razem na Święta”

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Razem na Święta”. Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych.

Czytaj więcej...

WINNI JESTEŚMY PAMIĘĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM-DLA NIEPODLEGŁEJ

O tym jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy zapisali się na kartach naszej historii, mieli możliwość przekonać się gimnazjaliści. Autentyczne zdjęcia, pamiętnik, czyni tę pamięć wymowniejszą, cenniejszą. Nie udałoby się to, gdyby nie obecność w naszej szkole Pani Marii Stróżyk ,wnuczki organizatora powstania wielkopolskiego Wincentego Brzeskwiniewicza .
Spotkanie to wzbudziło wśród młodzieży wiele emocji, wzruszeń . Świadectwem tego są artykuły napisane po spotkaniu z Panią Marią Stróżyk przez uczennice klasy 3b gimnazjum: Julię Grobelną, Weronikę Grześkowiak, Katarzynę Wiśniewską i Patrycję Wojtaszek. Ich felietony są dowodem na to , że kultywujemy to co ważne- pamięć jedynego zwycięskiego powstania.
Zapraszamy do lektury.

Zebrania i konsultacje

ZAPROSZENIE
6 grudnia 2018r.
Godz. 17.00.
Zebrania z Rodzicami

Godz. 17.30. – 18.30.
Indywidualne konsultacje

Zapraszamy

Egzamin gimnazjalny z OPERONEM

W tym roku szkolnym gimnazjaliści w dniach 4 - 6 grudnia będą sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując arkusze egzaminacyjne przygotowane przez Wydawnictwo OPERON
Wyniki i analizy pomogą uczniom ocenić swoje możliwości a nauczycielom posłużą do przekazania uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  by osiągnąć sukces w kwietniu.

Czytaj więcej...

REJONOWY STOPIEŃ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

W piątek 23 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się
stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjóww liczbie 104 uczestników z czterech powiatów.
Organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Naszą szkołęreprezentowała Oliwia Zbaraż z klasy 3a, która pomyślnie przeszła etap szkolny.
Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu było :
” Zdumiewający ,wyjątkowi inni”.

Czytaj więcej...