KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 29 STYCZNIA 2021R.

Szanowni Państwo,

informuję, że

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym zostaje przedłużone od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania pozostają bez zmian.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły

PODSUMOWANIE KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs przeznaczony był dla dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I-III SP.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe. 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 14 STYCZNIA 2021R.

Szanowni Państwo,

informuję, że
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym zostaje wprowadzone od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce.
Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania pozostają bez zmian.

Nauka w klasach I – III będzie odbywała się stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym.
Szczegółowe wytyczne przekazane zostaną rodzicom przez wychowawców klas.

Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

Powstanie Wielkopolskie

102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, którego celem było oswobodzenie regionu i jego przyłączenie do odradzającej się Rzeczypospolitej. Zapalczą iskrę w Wielkopolanach rozpalił przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 5 stycznia 1919 powstanie dociera do Miejskiej Górki. Wówczas w godzinach wieczornych miejskogóreczanie przejmują strategiczne miejsca miasta. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany 16 lutego 1919 r., a ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Szkoła pamięta – edycja 2020

 „Szkoła pamięta” to kontynuacja inicjatywy MEN, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W 2019 r. w akcję włączyło się prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys.

szkół. Młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, działania realizowane w ramach akcji mają przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny i są realizowane w obrębie szkoły lub placówki.

Czytaj więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: „MEINE HOBBYS”.

Wszystkie przysłane prezentacje dotyczące Waszych zainteresowań były bardzo ciekawe i pomysłowe. Jednakże trzy prace okazały się wyjątkowe:

I miejsce Ewelina Mikołajczak kl. 2 LAP

II miejsce Aleksandra Roszak kl. 2 LBG

III miejsce Weronika Piotrowska kl. 2 AG

Wyróżnienie dla Niny Jóski, Wiktorii Płucieniczak

oraz Nikoli Płucieniczak.

Dyplomy i nagrody będą do odebrania w drugim tygodniu ferii

w sekretariacie (budynek główny).

Gratuluję Wszystkim i dziękuję za kreatywność.