CO-CREATE

CO-CREATE to skrócona nazwa projektu badawczego pod oryginalnym tytułem:
"Confronting obesity: Co-creating policy with youth" (czyli: "Stawić czoło otyłości:
współtworzenie polityki z młodzieżą"). Jest to projekt, który otrzymał finansowaniez Komisji Europejskiej i ma na celu zmniejszenie rozpowszechnienia otyłości wśródmłodzieży w Europie poprzez polityczne działania promujące zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (tu wpisać nazwę jednostki) składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej: Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.bip.cuw-mg.pl w dziale: Sprawozdania finansowe

ZAPROSZENIE- Szanowni Rodzice

wywiadowka9 maj 2019r., godz. 17.00.
• Warsztaty „Fonoholizm”,
• Zebrania klasowe,
• Indywidualne konsultacje.

Już Matura???

Tak, to już matura. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego od 6 maja będą zmagali się z arkuszami maturalnymi z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy) i z wybranego przedmiotu lub przedmiotów, tylko na poziomie rozszerzonym.

Czytaj więcej...

Uroczyste zakończenie nauki w liceum

26 kwietnia w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Uroczystość była wyjątkowa. Przy udziale zaproszenych gości: Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Pana Bernarda Bałuniaka, Zastępcy Burmistrza Miejskiej Górki Pana Adama Bandura, Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, insp. Radosława Matysiaka, Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, asp. sztab. Beaty Jarczewskiej, Rzecznika Prasowego Zakładu Karnego w Rawiczu, kpt. Ewy Szulc, kpt. Andrzeja Antkowiaka oraz Rodziców była okazją do podsumowania trzyletniej edukacji oraz wyróżnienia i wręczenia podziękowań a także nagród uczniom. Rodzicom w podziękowaniu za trud i wysiłek włożony w wychowanie swoich pociech wręczono listy gratulacyjne. Otrzymali je Rodzice uczniów, którzy odebrali świadectwo z wyróżnieniem oraz za wybitne sukcesy sportowe. Świadectwo „z paskiem” otrzymali: Maria Jankowska, Michalina Kędzia, Kinga Krzyżoszczak, Patrycja Lorenc, Natalia Łukowiak, Joanna Młoda, Klaudia Plewa, Karol Przybylak, Jakub Szymkowiak, Beata Szotkiewicz, Jagoda Wencel oraz Nicole Zawidzka. Za wybitne sukcesy sportowe podziękowano Rodzicom Michała Łysiaka.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny dla każdego ucznia jest ważnym wydarzeniem, bo jest warunkiem ukończenia szkoły, ale też przepustką do dalszej edukacji. W tym roku szkolnym jest to także historyczna chwila, ponieważ uczniowie gimnazjum przystępują do egzaminu po raz ostatni. Egzamin odbywa się w dniach 10 – 12 kwiecień. Pierwszego dnia uczniowie klasy trzeciej gimnazjum rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z przedmiotów humanistycznych i języka polskiego; przedmiotów przyrodniczych i matematyki, drugiego dnia, a egzamin  z języka obcego w trzecim dniu zmagań.
Na wyniki egzaminów uczniowie będą czekali do 14 czerwca, ale już dzisiaj trzymamy kciuki za dobre wyniki.

 
 

Szanowni Rodzice

Dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęta zostanie akcja strajkowa nauczycieli Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce, która będzie trwać do odwołania.
W celu zapewnienia należytego funkcjonowania szkoły w czasie strajku zajęcia mogą przyjąć inną formę zapewniającą bezpieczeństwo uczniom.
Szczegółowa organizacja pracy szkoły w czasie strajku będzie przekazywana na bieżąco na stronie szkoły (www.zsmg.info) w zakładce „ZASTĘPSTWA”.


Dyrektor Szkoły
Jolanta Hryniowska

SEJMIK MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

sww„Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego” to projekt o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, którego organizatorem jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
W tym roku zadaniem rekrutacyjnym dla dwuosobowych zespołów uczniowskich było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie Twojego Powiatu”. Temat związany jest z przypadającą z tym roku 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.
2 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyły się prezentacje prac przed komisją rekrutacyjną. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Nikodem Walkowiak, uczeń klasy drugiej, oraz Marcin Trawka, uczeń klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

Turniej strzelecki

IMG 4944W dniu 29 marca br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z kierunku Prawno – policyjnego oraz kierunku Służba Więzienna brali udział w pierwszym Turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Miejskiej Górce zorganizowanym na strzelnicy OSiR w Rawiczu. Puchar zdobędzie strzelec, który w trzech kolejnych spotkaniach osiągnie najlepszy rezultat.

Uczestnikom życzymy powodzenia.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

„Szkolny Klub Sportowy” to program SKS, którego głównym celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
Więcej o programie na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl
Zapraszamy!!!