Egzaminy

ez 2017Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 dostępne na stronie www.oke.poznan.pl lub www.cke.edu.pl lub www.gov.pl