Egzaminy

ez 2017Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dostępne na stronie www.oke.poznan.pl lub www.cke.edu.pl

 


1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu.
2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu.
3. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.
4. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.