Wielkopolskie Dni Energii - rozstrzygnięcie konkursu

Miło nam poinformować, iż uczennice naszej szkoły Wiktoria Zelek z kl. VII c i Julia Dopierała z kl.VII d zostały laureatkami konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pt. „Cztery pory roku z OZE” organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim konkursu było promowanie odnawialnych źródeł energii oraz uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania energią w gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy.

Czytaj więcej...

Konkurs

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu zaprasza szóstoklasistów do udziału we wznowionej XX edycji konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs został zawieszony z dniem 23.03.2020r. z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 . Zapraszamy do udziału! Regulamin i szczegóły w załączeniu.

 

PLIK ANEKSU REGULAMINU

"Bezpieczna droga do szkoły"

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. 

Z początkiem każdego roku szkolnego rozpoczynają się ogólnopolskie działania "Bezpieczna droga do szkoły". Patrole ruchu drogowego i prewencji pełnią wzmożoną służbę w rejonie placówek oświatowych celem sprawdzania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez uczestników.

 

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie 2020

W dniu 4 września społeczność naszej szkoły wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej RP wzięła udział w Narodowym Czytaniu . Akcja ta organizowana jest od 2012 roku, a pierwszą lekturą, którą czytała wspólnie cała Polska był utwór Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz. Głównym celem tego projektu jest promowanie polskiej literatury oraz zachęcenie młodzieży do czytania i poznawania naszych największych narodowych dzieł. Zainicjowana 9 lat temu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akcja wspólnego czytania klasyki rodzimej literatury, na stałe weszła w szkolny kalendarz imprez i ma szczególny wymiar dla poziomu czytelnictwa oraz edukacji i wychowania młodego pokolenia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Czytaj więcej...

Dowozy uczniów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce od dnia 02.09.2020

MASECZKI OBOWIĄZKOWO!!!

I. KURS (na lekcję 1)

Jeden autobus

Drugi autobus

700

Rozstępniewo

705

Niemarzyn

705

Roszkówko

715

Dąbrowa

710

Roszkowo

725

Karolinki

720

Zakrzewo

730

Miejska Górka

730

Miejska Górka

   

 

II. KURS (na lekcję 2)

Jeden autobus

Drugi autobus

755

Roszkówko

755

Dąbrowa

800

Roszkowo

805

Niemarzyn

810

Zakrzewo

815

Karolinki

825

Miejska Górka

825

Miejska Górka

 

Odwozy uczniów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce

1315

1415

1500

MASECZKI OBOWIĄZKOWO!!!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Budynek Szkoły Podstawowej
klasy 1-6 
  Budynek  Zespołu  Szkół
klasy 7-8
i ponadpodstawowe
   

                               

Dowóz uczniów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
w dniu 01.09.2020


Jeden autobus

Drugi autobus

915

Rozstępniewo

920

Niemarzyn

920

Roszkówko

930

Dąbrowa

930

Roszkowo

940

Karolinki

940

Zakrzewo

950

Miejska Górka

950

Miejska Górka

   

Odwóz: godzina 1100

MASECZKI OBOWIĄZKOWO!!!

.

REKRUTACJA ważne terminy

12 sierpień 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy wywieszone
w holu).

Od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

19 sierpień 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy będą wywieszone
w holu).

KOMUNIKAT

Drodzy maturzyści,

dnia 11 sierpnia 2020r. w godzinach od 11.00. do 14.00.
w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa dojrzałości.

Absolwenci przychodzą indywidualnie, bez osób towarzyszących i zobowiązani są do:

ü zachowania bezpiecznej odległości społecznej,

ü dezynfekcji rąk,

ü założenia maseczki zakrywającej nos i usta,

ü posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

J. Hryniowska

Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT

Przypominamy, że w terminie

od 31 lipca 2020r. piątek, do 4 sierpnia 2020r., wtorek,

należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

ZAPRASZAMY!!!