KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 24 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 24 maja br. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

W związku z powyższym informuję, że zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 24 maja 2020r.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 14 KWIETNIA 2020R.

Szanowni Państwo,

z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników informuję, że nadal, aż do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia interesantów w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Wszelkie sprawy bardzo proszę załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

Do Państwa dyspozycji pozostają także pedagodzy szkolni pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe:

numer telefonu: 609 568 923

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres korespondencyjny:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce

ul. Marii Konopnickiej 3

63-910 Miejska Górka

Z poważaniem
Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 9 kwietnia 2020r.

komunikat2Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia br. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

W związku z powyższym informuję, że zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

Wielkanoc 2020

Gdy nadejdą święta,
niech nadzieja i rado
ść
zastukaj
ą do Waszych drzwi,
a Wielkanoc niech przyniesie
zdrowie i szcz
ęście każdego dnia.

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

życzy Społeczność Szkolna

Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka

w Miejskiej Górce

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 24 marca 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 25 marca do 10 kwietnia br. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym informuję, że szczegółowe informacje dotyczące organizacji zdalnego nauczania zostaną przekazane Rodzicom przez Wychowawców poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 16 MARCA 2020R.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników informuję, że od 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymane zostaną przyjęcia interesantów w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie. Zalecenie dotyczy także rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dane kontaktowe:

Dyrektor szkoły – numer telefonu 609 568 923, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem
Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 14 MARCA 2020R.

Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu informację na podstawie Komunikatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2020r.:
uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły, realizują kształcenie w domu z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkołę.

Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 13 MARCA 2020R.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 proponuję Państwu możliwość przesłania wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej na maila szkoły lub pocztą tradycyjną.

Druki do pobrania ze strony szkoły:
www.zsmg.info w zakładce: Szkoła Podstawowa
www.spmiejskagorka.pl w Aktualności.

Jednocześnie informuję, że sekretariat szkoły pracuje zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Wszelkie działania podejmuję w oparciu o nasze wspólne bezpieczeństwo. O ewentualnych zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

Adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: 65 5474125

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 11 marca 2020r.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie odziały przedszkolne i szkoła nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z powyższym informuję, że

 • zajęcia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. (czwartek, piątek) to dni, w których w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze wg planu przygotowanego przez Panią wicedyrektor;
  w tych dniach, 12 i 13 marca, będzie tylko jeden przywóz – na godz. 7.40. i jeden odwóz – godz. 14.10.;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych, czyli uczniowie liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia, nie przychodzą do szkoły;
  zawieszenie zajęć dotyczy także słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do oddziałów przedszkolnych i szkoły;
 • od poniedziałku, 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • Aktualne informacje będą zamieszczane na stronach szkoły oraz fb.
  Przekazuję informację Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   


Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów odwołuję DRZWI OTWARTE, zaplanowane na dzień 11 marca 2020 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, ul. M. Konopnickiej 3, 63 – 910 Miejska Górka. ​
Decyzja ma charakter profilaktyczny i ma na celu zabezpieczenie przed zagrożeniem koronawirusem oraz ograniczenie ryzyka jego rozprzestrzeniania się.