Zimowe strzelanie

W dniach 30.01 do 02.02.2017r. uczniowie klasy II Liceum o profilu prawno – policyjnym oraz kierunku służba więzienna uczestniczyła w treningu strzeleckim. Zajęcia zorganizowane zostały przez Ligę Obrony Kraju na strzelnicy Ośrodka Sportu i Rekreacji przy współpracy Klubu strzeleckiego BOK w Rawiczu. Opiekunami prowadzącymi strzelanie byli Piotr Musielak oraz Jarosław Kasprzak.

 

„ Zdecydują o swojej przyszłości”

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce kontynuuje ubiegłoroczne działania podejmowane w ramach projektu „ Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. W czwartek 26 stycznia 2017 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum spotkali się z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy Panią Anną Krajewską. W trakcie spotkania poznali specyfikę naszego rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody przyszłości. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość wypełnienia ankiety predyspozycji zawodowych.

 

Dzień z MATEMATYKĄ

Dnia 25 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień z Matematyką. Każdej klasie przydzielone zostały zadania, z którymi młodzież miała się zmierzyć w czasie dwóch godzin. Pracując w zespołach uczniowie rozwiązywali krzyżówki matematyczne, łamigłówki logiczne, uzupełniali ciągi liczbowe odkrywając reguły tworzenia kolejnych liczb w szeregu, układali hasła do słowa matematyka. Rywalizacja była zacięta, bo liczył się nie tylko wynik ale i czas wykonania zadań.

Szkolny Konkurs Twórczości Poetyckiej

Dnia 16 stycznia 2017 roku komisja ogłosiła wyniki Szkolnego Konkursu Twórczości Poetyckiej. Laureatem został Dariusz Misiewicz - uczeń klasy trzeciej LO, drugie miejsce zajęła Beata Szotkiewicz, uczennica pierwszej klasy LO, natomiast trzecie Paweł Matysiak również uczeń pierwszej klasy liceum. Przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Izabela Lisiak z klasy IB Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Czytaj więcej...

JUBILEUSZOWE OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA NASZEJ SZKOŁY- STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

13 grudnia br. to dla Zespołu Szkół w Miejskiej Górce dzień szczególny , wyjątkowy; podwójna okazja do świętowania : obchodów Dnia Patrona naszej szkoły – Stanisława Mikołajczyka oraz uhonorowania nowych partnerów współpracujących z naszą szkołą. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele gminy, kultury , komendy policji i zakładu karnego w Rawiczu. Dopełnieniem uroczystości był ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego nowo zaprzysiężonemu chorążemu- Wojciechowi Śliwie uczniowi klasy 1LO. Właśnie w tym dniu przypadła 50 rocznica śmierci premiera polskiego rządu w Londynie, uczestnika Powstania Wielkopolskiego- Stanisława Mikołajczyka. W spektaklu słowno- muzycznym młodzież zabrała nas w podróż śladami naszego patrona, na nowo odkrywając i przybliżając jego sylwetkę, działania, których dokonał. O wszechstronności, kreatywności naszych uczniów mieliśmy okazje przekonać się w corocznej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „ Portret Stanisława Mikołajczyka widziany oczyma uczniów” oraz w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Mikołajczyku na Uniwersytecie im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. 

Czytaj więcej...