Nasi uczniowie na Konkursie Wiedzy Religijnej

Zwycięzcy etapu szkolnego XXIII Konkursu Wiedzy Religijnej Poznań 2017, adresowanego do uczniów gimnazjów: Michalina Sowińska z klasy 2b (miejsce I), Grzegorz Skrzypek z klasy 1a (miejsce II) oraz Eliza Malcherek z klasy 2b (miejsce III), pod opieką p. Bożeny Gubańskiej, w dniu 4 marca br. udali się do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, gdzie reprezentowali naszą Szkołę na etapie rejonowym.

Konkurs

Konkurs z przedmiotów przyrodniczych - 14 marzec 2017r.

Mistrzostw Powiatu Rawickiego w siatkówce chłopców LICEALIADA

W ramach rozgrywek Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych  zostały przeprowadzone dwa turnieje,  25 stycznia w I LO Rawicz oraz 15 lutego w ZS Jutrosinie. 

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2017

We wtorek 21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu odbyły się dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas. Podczas warsztatów  uczniowie głowili się, między innymi nad rebusami, frazeologizmami, tworzeniem komiksu, redagowaniem zabawnej historyjki ortograficznej, fraszki lub monologu, tworzeniem dialogu z użyciem wyrazów z gwary wielkopolskiej. Pracując w grupach i zmagając się z zadaniami, mieli okazję poznać bogactwo polszczyzny, jej różnorodność stylistyczną, poznać regionalizmy i wieloznaczność wyrazów. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkową zakładkę do książki z zasadami poprawnej polszczyzny.

Czytaj więcej...

Zimowe strzelanie

W dniach 30.01 do 02.02.2017r. uczniowie klasy II Liceum o profilu prawno – policyjnym oraz kierunku służba więzienna uczestniczyła w treningu strzeleckim. Zajęcia zorganizowane zostały przez Ligę Obrony Kraju na strzelnicy Ośrodka Sportu i Rekreacji przy współpracy Klubu strzeleckiego BOK w Rawiczu. Opiekunami prowadzącymi strzelanie byli Piotr Musielak oraz Jarosław Kasprzak.

 

„ Zdecydują o swojej przyszłości”

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce kontynuuje ubiegłoroczne działania podejmowane w ramach projektu „ Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. W czwartek 26 stycznia 2017 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum spotkali się z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy Panią Anną Krajewską. W trakcie spotkania poznali specyfikę naszego rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody przyszłości. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość wypełnienia ankiety predyspozycji zawodowych.

 

Dzień z MATEMATYKĄ

Dnia 25 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień z Matematyką. Każdej klasie przydzielone zostały zadania, z którymi młodzież miała się zmierzyć w czasie dwóch godzin. Pracując w zespołach uczniowie rozwiązywali krzyżówki matematyczne, łamigłówki logiczne, uzupełniali ciągi liczbowe odkrywając reguły tworzenia kolejnych liczb w szeregu, układali hasła do słowa matematyka. Rywalizacja była zacięta, bo liczył się nie tylko wynik ale i czas wykonania zadań.

Szkolny Konkurs Twórczości Poetyckiej

Dnia 16 stycznia 2017 roku komisja ogłosiła wyniki Szkolnego Konkursu Twórczości Poetyckiej. Laureatem został Dariusz Misiewicz - uczeń klasy trzeciej LO, drugie miejsce zajęła Beata Szotkiewicz, uczennica pierwszej klasy LO, natomiast trzecie Paweł Matysiak również uczeń pierwszej klasy liceum. Przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Izabela Lisiak z klasy IB Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Czytaj więcej...

JUBILEUSZOWE OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA NASZEJ SZKOŁY- STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

13 grudnia br. to dla Zespołu Szkół w Miejskiej Górce dzień szczególny , wyjątkowy; podwójna okazja do świętowania : obchodów Dnia Patrona naszej szkoły – Stanisława Mikołajczyka oraz uhonorowania nowych partnerów współpracujących z naszą szkołą. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele gminy, kultury , komendy policji i zakładu karnego w Rawiczu. Dopełnieniem uroczystości był ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego nowo zaprzysiężonemu chorążemu- Wojciechowi Śliwie uczniowi klasy 1LO. Właśnie w tym dniu przypadła 50 rocznica śmierci premiera polskiego rządu w Londynie, uczestnika Powstania Wielkopolskiego- Stanisława Mikołajczyka. W spektaklu słowno- muzycznym młodzież zabrała nas w podróż śladami naszego patrona, na nowo odkrywając i przybliżając jego sylwetkę, działania, których dokonał. O wszechstronności, kreatywności naszych uczniów mieliśmy okazje przekonać się w corocznej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „ Portret Stanisława Mikołajczyka widziany oczyma uczniów” oraz w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Mikołajczyku na Uniwersytecie im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. 

Czytaj więcej...