Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Sejmik Województwa Wielkopolskiego ogłosił projekt pod tytułem" Młodzi o patriotyzmie" skierowany do uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego oraz uczniów technikum. Zadaniem uczestników w ramach projektu było przygotowanie pracy na temat "Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce? Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości?".
Do projektu zgłosiło się siedem reprezentacji ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawickiego. Z naszej szkoły do projektu zgłosił się zespół w składzie Beata Szotkiewicz, uczennica klasy drugiej liceum, i Nikodem Walkowiak, uczeń klasy pierwszej liceum, którzy oprócz pracy pisemnej przygotowali także prezentację multimedialną do tematu.
Dnia 28 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się przesłuchanie uczestników, którzy zaprezentowali efekty swojej pracy (etap powiatowy projektu).