Rekrutacja

Dziennik

Poczta

 

  • Wirtualna gazetka szkolna

    W naszej Szkole powstał nowy projekt - Wirtualnej Gazetki Szkolnej. Zapraszamy do aktywnego udziału w redagowaniu !!!
  • Rekrutacja - klasa 1

    Dyrektor Szkoły informuję, że zgłoszenia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły) dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje Rodzic/Opiekun prawny w terminie od 22 stycznia 2024r. do 02 lutego 2024r. do godz. 15.00.
  • Rekrutacja - przedszkole 2024-2025

    Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2023/2024

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Uczniowie uczęszczający do miejsko-góreckiego Liceum Ogólnokształcącego zdobywają wiedzę m.in. na kierunku „Służba Pożarnicza”.

 

Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Hryniowska chcąc wzbogacić i urozmaicić program nauczania, zaprosiła strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu do współpracy w procesie edukacji licealistów.

Prośba zyskała akceptację kierownictwa komendy i została zwieńczona zawarciem Porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w sprawie współpracy w zakresie edukacji oraz promowania zasad ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, uczniów Liceum Ogólnokształcącego o kierunku „Służba Pożarnicza”     w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Współpraca będzie prowadzona w pięciu obszarach. Jednym z nich jest organizowanie zajęć na terenie szkoły lub komendy oraz konkursów z zakresu wiedzy o pożarach, zasadach zachowania się i udzielania pomocy w czasie nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Dokument został podpisany przez Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu mł. bryg. Marcina Wysokińskiego i Dyrektor Szkoły Panią Jolantę Hryniowską, w obecności Pani Agnieszki Iżykowskiej, opiekuna kierunków mundurowych, bryg. Krzysztofa Skrzypczaka, zastępcy komendanta powiatowego PSP, uczniów klas I-IV o kierunku „Służba Pożarnicza” oraz pozostałych maturzystów zainteresowanych służbą w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Korzystając z okazji, strażacy omówili zasady naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej i rekrutacji do szkół pożarniczych, wskazując wymagania oczekiwane od kandydatów oraz sposób ustalania punktów rekrutacyjnych. Odpowiadali także na pytania uczniów.  

Warto przypomnieć, że kandydat do służby, który ukończył liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, podczas naboru obligatoryjne zyskuje 5 punktów.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Skrzypczak, zastępca komendanta powiatowego PSP

Zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron.

Serdecznie polecamy niżej prezentowane projekty. Z pewnością znajdziecie tam coś interesującego!

 

Kategorie

Media Społecznościowe

Informacja o ciasteczkach
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika. Zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. W każdej chwili wybór można zresetować korzystająć z podstawowych funkcji przeglądarki.