EGZAMIN GIMNAZJALNY

1. Część humanistyczna (historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski) – 18 kwiecień 2018r.
2. Część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka, geografia oraz matematyka ) – 19 kwiecień 2018r.
3. Część językowa (wybrany język obcy) – 20 kwiecień 2018r.