Uczniowie naszej szkoły w Teatrze Miejskim w Lesznie.

Dnia 13 maja 2019 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl słowno – muzyczny
„Koń by też pisał wiersze, gdyby mu dać sto złotych” oparty na poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Tak mówi o przedstawieniu jego twórca, reżyser Jerzy Satanowski:
„To opowieść o losie artysty, boskiego szarlatana, pełna humoru, autoironii i dystansu,
z kilkoma utworami o wielkiej sile dramatycznej. Śmiech przeciw cierpieniu – to formuła wyłaniająca się z tego spektaklu, ale jest to, także najkrótsze określenie twórczości Gałczyńskiego”
Edukacja teatralna wprowadza młodego człowieka w kulturę daję możliwość obejrzenia spektaklu w wykonaniu profesjonalnych aktorów i muzyków.