Konkurs Ładnego Pisania –„O Dyrektorskie Pióro”

Badania naukowe potwierdzają, że ci, którzy pracują nad charakterem swojego pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce. Stąd idea zorganizowania Konkursu Ładnego Pisania. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac -> czytaj więcej.

· tekst napisany na gładkim, białym papierze (kaligraficznie - co zwiększa stopień trudności ) o formacie A4,

· orientacja strony dowolna,

· tekst napisany odręcznie: piórem, długopisem lub ołówkiem,

· tekst do odebrania w bibliotece szkolnej:

- frag. wiersza Marii Konopnickiej „Parasol” dla uczniów klas1-6 - frag. książki ”Skrzydła ołtarza” Gustawa Herlinga-Grudziński dla uczniów klas 7,8 oraz ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,

· praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),

· praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),

· podpisane prace dostarczamy do 5 grudnia 2019r. do biblioteki szkolnej. Więcej informacji umieszczono na gazetce szkolnej przy bibliotece. Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatora, a wręczenie nagród na okolicznościowym apelu.