Narodowe czytanie

Podczas tegorocznej 8. edycji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Wśród nich „ Orka” Władysława Stanisława Reymonta. Tematem przewodnim tegorocznych tekstów literackich jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Zwięzła forma nowel idzie w parze z mistrzostwem stylu, plastycznością , pozostawiającą w umysłach czytelników niezatarte wrażenia oraz charakterystyczny dla Reymonta językiem. Świadectwem jego kunsztu jest Literacka Nagroda Nobla , którą otrzymał w 1924 r.


„ Orka” Reymonta przedstawia chłopską rodzinę podczas wyniszczającej pracy w polu. Z toczonych przy pracy rozmów dowiadujemy się , że sytuacja materialna rodziny pogorszyła się , ponieważ ich jedyny koń został zarekwirowany na potrzeby wojska.
Dyrektor Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej pan Marek Stach zgłosił w Ministerstwie Edukacji Narodowej gotowość udziału w akcji Narodowe Czytanie - 5 września o godz.9.30, i tym samym dokonał inauguracji wraz z dyrektorem Zespołu Szkół panią Jolantą Hryniowską . Pan Marek Stach przybliżył nam ideę powstania akcji Narodowe Czytanie a także dokonał rysu chronologicznego wcześniejszych edycji .W tegoroczną akcję wspólnego czytania włączyli się: przewodnicząca Rady Miejskiej pani Barbara Szewczyk , burmistrz pan Karol Skrzypczak , radna Rady Miejskiej pani Maria Janiak oraz uczennice naszej szkoły : Zofia Kempa z klasy 8a, Zofia Sulikowska z klasy 8b, Wiktoria Gross z klasy 8c, Agnieszka Rogaszewska , Aleksandra Roszak, Hanna Kwiatkowska z klasy 1LO i Wiktoria Sztur z klasy 2LO . Dzięki ciekawej interpretacji lektorów młodzież naszej szkoły miała okazję wsłuchać się w bogactwo i różnorodność językową oraz przekonać się jak ponadczasowe są motywy literackie. Na zakończenie dyrektorzy: Marek Stach i Jolanta Hryniowską podziękowani lektorom czytającym „ Orkę” . Ostatnim punktem była możliwość pozyskania pieczątki – Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.