Wychowawstwa

Klasa/semestr

Wychowawca/Opiekun

OPa

Dominika Szalkowska-Kupczyk

OPb

Beata Krawczyk

1a

Barbara Rosik

1b

Lidia Ptaszyńska

2a

Dorota Skrzypczak-Zelek

2b

Elżbieta Mikołajczak

2c

Dorota Kasprzak

3a

Anna Ptak

3b

Elżbieta Kusztelak

3c

Anna Walkowiak-Stefan

4a

Bożena Gubańska

4b

Karolina Giera

5a

Małgorzata Kędzia

5b

Anna Teodorczyk

6a

Renata Ratajczyk

7a

Anna Lisek

7b

Katarzyna Maciejak-Walus

7c

Agnieszka Kwiatkowska

7d

Dorota Kempa

7z

Magdalena Szwarczyńska

8a

Agata Pruchnik

8b

Kamil Zbaraż

8c

Julita Tomaszewska

8d

Romana Musioł

1LAP

Dominik Poślednik

3LAP

Anna Waloszek

3LAG

Adam Piotrowiak

2LBG

Izabela Mikołajczak

3LAP

Anna Barteczka

3LBP

Karolina Wolny

1AP

Agnieszka Pietrula

1BP

Katarzyna Szymanowska

2AP

Krzysztof Zelek

2BP

Rafał Ryś

3AG

Jarosław Kasprzak

3BG

Krystyna Huchrak

3AP

Krzysztof Synoracki

3BP

Angelika Ratajczak

Semestr III i IV

Dominik Poślednik

Semestr V i VI

Rafał Ryś