Grono pedagogiczne

Lp.          Nazwisko i imię                 Nauczany przedmiot

1.    Banaszczak Karolina            Język niemiecki

2.    Barteczka Anna                  Biologia, chemia

3.    Bielerzewska Anna         Język angielski

4.    Brzeskwiniewicz Krzysztof           Fizyka, informatyka

5.    Burzyńska Maria              Świetlica

6.    Ciesielska Mirosława      Język angielski

7.    Duda Katarzyna                Matematyka

8.    Dróżniewicz Waldemar Biblioteka

9.    Furmankiewicz Anna      Religia

10.  Garbacz Urszula               Język hiszpański

11.  Giera Karolina                   Historia

12.  Grobelna Mariola            Technika, świetlica

13.  Gubańska Bożena           Religia, biblioteka

14.  Hryniowska Jolanta         Historia, WOS

15.  Huchrak Krystyna            Matematyka

16.  Iżykowska Agnieszka     WDŻR

17.  Jagła Anna                          Logopeda, naucz. współorganizujący

18.  Jarczewska Beata            Podstawy prawa, wiedza o policji

19.  Kaczmarek Anna              Matematyka

20.  Kaczmarek Arkadiusz     Język polski, świetlica

21.  Kaczmarek Szymon         Fizyka

22.  Możejko Anna                  Chemia

23.  Kasprzak Dorota               Edukacja wczesnoszkolna

24.  Kasprzak Jarosław           Wychowanie fizyczne

25.  Kempa Dorota                  Język polski

26.  Kędzia Małgorzata          Plastyka

27.  Konopka -Dworniczak Grażyna  Matematyka

28.  Przewoźna Marta            Wiedza pożarnicza

29.  Krawczyk Beata                Wychowanie przedszkolne

30.  Krenz Jolanta                     Wychowanie fizyczne

31.  Ks. Świerczyński Piotr     Religia

32.  Kusztelak Elżbieta            Edukacja wczesnoszkolna

33.  Latusek Ewa                       Biofeedback

34.  Lisek Anna                          Nauczyciel współorganizujący

35.  Łapka Ilona                         Język polski, język angielski

36.  Maciejak-Walus Katarzyna          Muzyka

37.  Maćkowiak Julianna       Etyka

38.  Malcherek Bartłomiej    Historia, WOS

39.  Malcherek Dorota           Edukacja wczesnoszkolna

40.  Mikołajczak Elżbieta       Edukacja wczesnoszkolna

41.  Mikołajczak Izabela        Język polski

42.  Musioł Romana                Język polski

43.  Nowak Violetta                Matematyka

44.  Olszak Mirosława            Pedagog, język polski

45.  Pertek Tomasz                  Język angielski

46.  Pietrula Agnieszka          Wychowanie fizyczne

47.  Pięta Marek                       Prawo karne wykonawcze, wiedza o służbie więziennej

48   Piotrowiak Adam             Język angielski

49.  Pląskowska Agnieszka   Muzyka, plastyka

50.  Poślednik Dominik          Geografia

51.  Pruchnik Agata                 Język polski

52.  Ks. Przydrożny Piotr        Religia

53.  Ptak Anna                           Edukacja wczesnoszkolna

54.  Ratajczak Angelika          Wychowanie fizyczne

55.  Ratajczyk Renata             Matematyka, informatyka

56.  Ratajski Arnold                 Wychowanie fizyczne

57.  Rosik Barbara                    Edukacja wczesnoszkolna

58.  Ryś Rafał                             Język angielski

59.  Skrzypczak-Zelek Dorota              Edukacja wczesnoszkolna

60.  Spychała Małgorzata      Matematyka

61.  Synoracki Krzysztof        Historia, WOS

62.  Szalkowska –Kupczyk Dominika Wychowanie przedszkolne

63.  Szkaradek Romana         Religia

64.  Szymanowska Katarzyna              Język polski

65.  Teodorczyk Anna             Biologia

66.  Teodorczyk Bogdan        Geografia

67.  Tomaszewska Julita        Język angielski

68.  Walkowiak –Stefan Anna             Edukacja wczesnoszkolna

69.  Waloszek Anna                 Język niemiecki

70.  Wiśniewska Beata           Pedagog, język niemiecki

71.  Wolny Karolina                 Język niemiecki

72.  Zbaraż Kamil                      Wychowanie fizyczne, przyroda

73.  Zelek Krzysztof                 Informatyka, EDB