Grono pedagogiczne

        Nazwisko i imię                                   Nauczany przedmiot

Barteczka Anna                                                 Biologia, chemia

Bielerzewska Anna                                            Język angielski

Brzeskwiniewicz Krzysztof                              Fizyka

Burzyńska Maria                                               Wychowawca świetlicy

Duda Katarzyna                                                Matematyka

Dróżniewicz Waldemar                                    Historia, biblioteka

Furmankiewicz Anna                                        Religia

Garbacz Urszula                                                Język hiszpański

Giera Karolina                                                   Historia

Grobelna Mariola                                              Technika, wychowawca świetlicy

Gubańska Bożena                                              Religia, biblioteka

Huchrak Krystyna                                             Matematyka

Iżykowska Agnieszka                                       WdŻwR, nauczyciel współorganizujący

Jagła Anna                                                         Logopeda, naucz. współorganizujący

Jarczewska Beata                                              Podstawy prawa, Wiedza o policji

Kaczmarek Arkadiusz                                       Język polski, wychowawca świetlicy

Kaczmarek Szymon                                           Fizyka

Kasprzak Dorota                                                Edukacja wczesnoszkolna

Kasprzak Jarosław                                             Wychowanie fizyczne, informatyka

Kempa Dorota                                                   Język polski

Kędzia Małgorzata                                            Plastyka

Konopka -Dworniczak Grażyna                      Matematyka

Krawczyk Beata                                                Wychowanie przedszkolne

Krenz Jolanta                                                     Wychowanie fizyczne

Ks. Świerczyński Piotr                                      Religia

Kusztelak Elżbieta                                             Edukacja wczesnoszkolna

Latusek Ewa                                                       Biofeedback

Lisek Anna                                                          Nauczyciel współorganizujący

Maciejak-Walus Katarzyna                                Muzyka

 Malcherek Bartłomiej                                        Historia, WOS

ks. Matuszak Piotr                                               Religia

Mikołajczak Elżbieta                                           Edukacja wczesnoszkolna

Mikołajczak Izabela                                             Język polski

Musioł Romana                                                   Język polski

Nowak Violetta                                                    Matematyka

Pertek Tomasz                                                    Język angielski

Pietrula Agnieszka                                              Wychowanie fizyczne

Pięta Marek                                                         Prawo karne wykonawcze,

                                                                              Wiedza o służbie więziennej

Piotrowiak Adam                                               Język angielski

Poślednik Dominik                                            Geografia, Podstawy przedsiębiorczości

Pruchnik Agata                                                  Język polski

Ptak Anna                                                           Edukacja wczesnoszkolna

Ptaszyńska Lidia                                                Edukacja wczesnoszkolna

Ratajczak Angelika                                            Wychowanie fizyczne

Ratajczyk Renata                                               Matematyka, informatyka

Ratajski Arnold                                                 Wychowanie fizyczne

Rosik Barbara                                                    Edukacja wczesnoszkolna

Ryś Rafał                                                             Język angielski

Skrzypczak-Zelek Dorota                                  Edukacja wczesnoszkolna

Spychała Małgorzata                                         Matematyka

Synoracki Krzysztof                                           Historia, WOS

Szalkowska –Kupczyk Dominika                      Wychowanie przedszkolne

Szkaradek Romana                                             Religia

Szymanowska Katarzyna                                   Język polski

Teodorczyk Anna                                               Biologia

Teodorczyk Bogdan                                           Geografia

Tomaszewska Julita                                           Język angielski

Walkowiak –Stefan Anna                                  Edukacja wczesnoszkolna, WdŻwR

Waloszek Anna                                                   Język niemiecki

Wiśniewska Beata                                              Pedagog, język niemiecki

Wolny Karolina                                                 Język niemiecki

Zajczewska Marta                                              Wiedza pożarnicza

Zbaraż Kamil                                                    Wychowanie fizyczne, przyroda

Zelek Krzysztof                                                Informatyka, EDB