Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami

L.p.

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Spotkanie organizacyjno-informacyjne

14.09.2017r. godz.17.00.

2.

Spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

28.09.2017r. godz.18.00.

3.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

09.11.2017r. od 17.00-18.30.

4.

Konsultacje indywidualne

14.12.2017r. od 17.00-18.00.

5.

Zebrania ogólne

25.01.2018r. godz. 17.00.

6.

Konsultacje indywidualne i zebranie dla kl. III LO

15.03.2018r. od 17.00-18.00.

7.

Konsultacje indywidualne.

05.04.2018r. od 17.00-18.00.

8.

Konsultacje indywidualne

17.05.2018r. od 17.00-18.00.

9.

Zebrania ogólne

07.06.2018r. godz. 17.00.