Rekrutacja 2021/2022

Branżowa Szkoła
I stopnia

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Klasa 1 SP

Przedszkole

PROFILE:

KIERUNKI

 

DOKUMENTY

DOKUMENTY

DOKUMENTY

DOKUMENTY

Dziecko
w obwodzie szkoły
Dziecko
spoza obwodu szkoły 

 "SZKOŁA BEZ BARIER"

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

LINK