JUBILEUSZOWE OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA NASZEJ SZKOŁY- STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

13 grudnia br. to dla Zespołu Szkół w Miejskiej Górce dzień szczególny , wyjątkowy; podwójna okazja do świętowania : obchodów Dnia Patrona naszej szkoły – Stanisława Mikołajczyka oraz uhonorowania nowych partnerów współpracujących z naszą szkołą. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele gminy, kultury , komendy policji i zakładu karnego w Rawiczu. Dopełnieniem uroczystości był ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego nowo zaprzysiężonemu chorążemu- Wojciechowi Śliwie uczniowi klasy 1LO. Właśnie w tym dniu przypadła 50 rocznica śmierci premiera polskiego rządu w Londynie, uczestnika Powstania Wielkopolskiego- Stanisława Mikołajczyka. W spektaklu słowno- muzycznym młodzież zabrała nas w podróż śladami naszego patrona, na nowo odkrywając i przybliżając jego sylwetkę, działania, których dokonał. O wszechstronności, kreatywności naszych uczniów mieliśmy okazje przekonać się w corocznej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „ Portret Stanisława Mikołajczyka widziany oczyma uczniów” oraz w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Mikołajczyku na Uniwersytecie im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. 

Nagrodzonych w konkursie plastycznym uczniów: Martę Waścińską 2LO- za zajęcie I miejsca , Grzegorza Twardowskiego 3BG- za II miejsce oraz Izabelę Krzyżoszczak 2AG i Elizę Malcherek 2BG- za zajęcie równorzędnego III miejsca nagrodziła upominkami pani dyrektor Jolanta Hryniowska. A finalistom wiedzy o patronie naszej szkoły : Beacie Szotkiewicz , Patrycji Lorenc i Wiktorowi Miedzińskiemu pogratulowano wielkiego sukcesu. Uroczystość stała się okazją do wręczenia statuetek i certyfikatów nowym partnerom naszej szkoły. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Dyrektor Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej Pan Marek Stach oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Janina Wolska. Pozostałym partnerom wręczono drobne upominki , dziękując za dotychczasową współpracę. Społeczność uczniowska podziękowała dotychczasowym partnerom i nowo uhonorowanym słowami: „To co możesz uczynić jest maleńką kropla w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu” . Podsumowaniem uroczystości obchodów patrona Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka był poczęstunek , na który zaproszono wszystkich gości .