Stypendystka Prezesa Rady Ministrów po raz trzeci

Z dumą informujemy, że uczennica klasy 4 LBP Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce, Kamila Paluszkiewicz, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Ta szczególna nagroda przyznawana jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Warte podkreślenia jest, że Kamila została Stypendystką Prezesa Rady Ministrów po raz trzeci, co oznacza, że po raz trzeci z rzędu dzięki swojej ciężkiej pracy i determinacji uzyskała najwyższą średnią w szkole.
W miniony czwartek Kamila odebrała Stypendium PRM z rąk pana Tadeusza Waczyński, Dyrektora Delegatury w Lesznie oraz pana Jakuba Morysona, Wicestarosty Rawickiego. Na uroczystość wręczanie Stypendiów PRM zaproszeni zostali również rodzice wyróżnionych uczniów. Kamili serdecznie gratulujemy i życzmy powodzenia na maturze!