NARODOWE CZYTANIE „BALLADY I ROMANSE” ADAMA MICKIEWICZA

1Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

         Jest to akcja społeczna organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku, która ma na celu propagowanie polskiej literatury oraz zachęcenie do czytania największych dzieł narodowych.

9 września wraz z zaproszonymi Gośćmi, Dyrektorami szkoły i Nauczycielami, zgromadzeni Uczniowie mieli okazję przenieść się w romantyczny świat „Ballad i romansów” naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Cykl nowatorskich, oryginalnych a jednocześnie ujmujących naturalnością stylu oraz prostotą języka wierszy pt. „Ballady i romanse” wydany przez poetę w 1822 roku w Wilnie, uważany za symboliczny początek romantyzmu w Polsce, stał się lekturą tegorocznego Narodowego Czytania.

     

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy szkoły z Ośrodkiem Kultury, Sporu i Aktywności w Miejskiej Górce. Wzorem ubiegłych lat, spotkanie rozpoczął Pan Marek Stach dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, który przybliżył krótki rys historyczny akcji oraz dokonał wprowadzenia w klimat epoki romantyzmu .

Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: Burmistrz Miejskiej Górki - Pan Karol Skrzypczak, Sekretarz Gminy Miejska Górka - Pani Joanna Pląskowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - Pani Barbara Szewczyk.

W czytaniu wzięli również udział uczniowie naszej szkoły: Lidia Fogt - uczennica 3LAP, Martyna Nowak - uczennica 3LAP, Katarzyna Zyber – uczennica 3LAP i Oskar Wojciechowski – uczeń 1LAP.

Podczas Narodowego czytania odczytano utwory: „Romantyczność”, „Świtezianka” oraz „Świteź”.

Piękna recytacja oraz robiąca wrażenie dekoracja z pewnością pomogły publiczności poczuć klimat romantycznej, mickiewiczowskiej poezji.

Uatrakcyjnieniem czytania była możliwość otrzymania okolicznościowego stempla Narodowego Czytania.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w akcji pielęgnującej nasz narodowy dorobek literacki.