Rekrutacja 2022/2023

prez<-Prezentacja 

 

REKRUTACJA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Branżowa Szkoła I stopnia

Liceum Ogólnokształcące

Liceum dla dorosłych

Oferta edukacyjna

Ofera profili LO

Oferta LO-D

 

Niezbędne dokumenty:

Ofera kierunków

 

Niezbędne dokumenty:

Niezbędne dokumenty:

 

REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA

I PRZEDSZKOLE

Szkoła podstawowa

Przedszkole

DZIECKO Z OBWODU SZKOŁY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 roku godziny 14.00.

DOKUMENTY:

DZIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY

DOKUMENTY:

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN.

Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata) przejdź do aplikacji VULCAN

Strona kandydata zostanie uruchomiona od dnia
14 lutego 2022 roku.

DOKUMENTY: