KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 27 STYCZNIA 2022R.

Szanowni Państwo,

informuję, że

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce zostaje wprowadzone od dnia 31 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Od poniedziałku, 31 stycznia 2022r. wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać praktyczną naukę zawodu u pracodawców.

Zajęcia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – IV będą odbywały się w systemie stacjonarnym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania zostaną przekazane przez Wychowawców.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły