KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 21 LISTOPADA 2021R.

Szanowni Rodzice,

informuję, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną szkoła podejmuje różne środki zaradcze, aby przeciąć transmisję wirusa. Szczegółowo owszelkich ewentualnych zmianach dotyczących funkcjonowania szkoły będę Państwa informowała na bieżąco poprzez Wychowawców klasy,

                                                                                                                            z poważaniem

J. Hryniowska 

dyrektor szkoły