Szkoła pamięta

Nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła pamięta" ogłoszonej przez MEiN. Celem akcji było zachęcenie młodych ludzi do pielęgnowania pamięci o lokalnych bohaterach, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim. Uczennice 1LAP zapaliły znicze przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na miejskogóreckim cmentarzu. Wysłuchały historii powstania na naszym terenie i odwiedziły groby innych powstańców (w tym Wincentego Brzeskwiniewicza). Nasza szkoła pamiętała również o zmarłych nauczycielach i pracownikach naszej szkoły. Ponadto przygotowano okolicznościową wystawę podsumowującą akcję "Szkoła pamięta".