DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14 października 2021 w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbyła się potrójna uroczystość- Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej, Zaprzysiężenie Uczniów Klas Mundurowych oraz wręczenie Stypendiów Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała Panią Dyrektor Jolantę Hryniowską, Panią Dyrektor Violettę Nowak, Panią Dyrektor Małgorzatę Spychałę, asp. sztab. Panią Beatę Jarczewską, rodziców, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Dawida Górskiego, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.


Pierwszoklasiści pod okiem wychowawczyń przedstawili krótki program artystyczny, w którym z dumą recytowali wierszyki i zaśpiewali piosenki. Następnie unosząc palce prawej ręki z wielkim skupieniem wyrecytowali słowa przysięgi oraz dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia szkoły przez Panią Dyrektor Jolantę Hryniowską. Uczniom zostały wręczone legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Z tej okazji otrzymali też drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka oraz Radę Rodziców. Następnie ponad trzydzieścioro licealistów z klas pierwszych i drugich złożyło ślubowanie, które przeprowadziła Pani asp. sztab. Beata Jarczewska.


Na zakończenie uroczystości wręczono stypendia uczniom wyróżniającymi się szczególnymi osiągnięciami w nauce i sporcie. Pani v-ce dyrektor Violetta Nowak – przewodnicząca Komisji do Spraw Stypendium Dyrektora Szkoły wręczyła stypendia za rok 2020/2021.
Przewodnicząca Szkoły w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyła podziękowanie wszystkim przybyłym na uroczystość nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom naszej szkoły za oddanie i zaangażowanie w przekazywaniu cennej wiedzy.