DZIESIĄTA EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE

W piątek 3 września w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczykaw Miejskiej Górce odbyło się tegoroczne i jednocześnie jubileuszowe Narodowe Czytanie. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy szkoły z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Lekturą dziesiątej edycji Narodowego Czytania był utwór Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”. Ten jeden z najwybitniejszych polskich dramatów określany jest przez autorkę „tragifarsą kołtuńską”, piętnującą obłudę, skąpstwo, pazerność, drobnomieszczaństwo, podwójną moralność, pozorniactwo i zakłamanie wypaczające stosunki społeczne. Prezydent RP Andrzej Duda, pod którego honorowym patronatem odbywa się akcja zachęcająca do czytania klasyków polskiej literatury, stwierdził że: „To wyjątkowy utwór, w którym odnajdujemy komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło”.


Narodowe Czytanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości, dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów szkoły. Na początku głos zabrał dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, Pan Marek Stach, który wygłosił słowo wstępne na temat uniwersalności przesłania tragifarsy Zapolskiej. W dalszej części lektorzy przeczytali z podziałem na role wybrane fragmenty dzieła Zapolskiej. W postać Hesi wcieliła się Pani Barbara Szewczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Miejskiej Górce; pani Dulskiej – Pani Joanna Pląskowska, sekretarz Gminy Miejska Górka; Juliasiewiczowej – Pani Stanisława Szymankiewicz, emerytowana nauczycielka naszej szkoły; Meli - Kamila Paluszkiewicz, uczennica klasy 3LBP; Hanki - Hanna Kwiatkowska, uczennica klasy 3LAP; Zbyszka - Oskar Wojciechowski, uczeń klasy 8b. Na koniec uczniowie otrzymali pieczątkę upamiętniającą wydarzenie.
Narodowe Czytanie stało się dla uczestników spotkania lekcją literatury i patriotyzmu wzmacniającą poczucie wspólnej narodowej tożsamości, okazją do zwrócenia uwagi na bogactwo i nieprzemijającą wartość polskiej literatury oraz możliwością czerpania radości z bycia razem przy wspólnej lekturze.