NARODOWE CZYTANIE 2021

DNIA 03 WRZEŚNIA O GODZ. 9.30 / NA TRZECIEJ LEKCJI/PRZED HALĄ SPORTOWĄ ZAPRASZAMY NA NARODOWE CZYTANIE. W TYM ROKU CZYTAMY FRAGMENTY „ MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” GABRIELI ZAPOLSKIEJ. KLASY 8A, 8B, 8C,8D, 3LAP, 3LBP WRAZ Z NAUCZYCIELAMI ,MAJĄCYMI PLANOWE ZAJĘCIA OD GODZ. 8.35 / DRUGA LEKCJA/, ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZENIESIENIA I USTAWIENIA KRZESEŁ NA PLAC 10 MIN. PRZED KOŃCEM LEKCJI CZYLI O 9.10. UCZNIOWIE ZABIERAJĄ ZE SOBĄ TEŻ ZESZYTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. NATOMIAST OPIEKĘ NAD UCZNIAMI W TRAKCIE NARODOWEGO CZYTANIA SPRAWUJĄ NAUCZYCIELE, MAJĄCY Z KLASAMI PLANOWE ZAJĘCIA .

ZAPRASZAJĄ I ORGANIZUJĄ NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO