1 września 2021r. - spotkanie z Wychowawcami

Budynek Szkoły Podstawowej

KLASA

NAUCZYCIEL /WYCHOWAWCA

SALA

1a

Barbara Rosik

12

1b

Lidia Ptaszyńska

13

2a

Dorota Skrzypczak-Zelek

11

2b

Elżbieta Mikołajczak

5

2c

Dorota Kasprzak

1

3a

Anna Ptak

15

3b

Elżbieta Kusztelak

23

3c

Anna Walkowiak-Stefan

22

4a

Bożena Gubańska

16

4b

Karolina Giera

15 za salą teatralną

5a

Anna Bielerzewska

4

5b

Anna Teodorczyk

8

6a

Renata Ratajczyk

10

7a

Anna Lisek

21

Budynek Główny

KLASA

NAUCZYCIEL /WYCHOWAWCA

SALA

7b

Katarzyna Maciejak-Walus

40

7c

Grażyna Konopka-Dworniczak

36

7d

Dorota Kempa

38

7z

Magdalena Szwarczyńska

39

8a

Agata Pruchnik

28

8b

Kamil Zbaraż

34

8c

Julita Tomaszewska

35

8d

Romana Musioł

29

1LAP

Dominik Poślednik

41

2LAP

Anna Waloszek

48

3LAP

Anna Barteczka

47

3LBP

Karolina Wolny

45

3LAG

Adam Piotrowiak

37

3LBG

Izabela Mikołajczak

4

1AP/28

Agnieszka Pietrula

hala sportowa

1BP

Katarzyna Szymanowska

sala wykładowa HWyk

2AP

Krzysztof Zelek

2

2BP

Rafał Ryś

3

3AP

Krzysztof Synoracki

30a

3BP

Angelika Ratajczak

hala sportowa

3AG

Jarosław Kasprzak

hala sportowa

3BG

Krystyna Huchrak

30b