Uroczyste zakończenie roku klasy ósmej

„W drogę! Bez drogowskazów! W drogę! Po własny los!” – te słowa stały się myślą przewodnią akademii z okazji ukończenia przez uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Uroczystość, która odbyła się 25 czerwca 2021 r. w obecności dyrekcji szkoły, rodziców ósmoklasistów i grona pedagogicznego, przebiegała pomimo reżimu sanitarnego w kameralnej atmosferze. Akademia rozpoczęła się od poloneza pięknie odtańczonego przez absolwentów. Kolejnym etapem było zabranie głosu przez panią Dyrektor Jolantę Hryniowską, która pogratulowała uczniom ukończenia pierwszego etapu nauki i życzyła im wszelkiej pomyślności na kolejnych ścieżkach edukacyjnych i życiowych. W dalszej części pani Dyrektor Violetta Nowak odczytała protokół z pracy komisji rozpatrującej wnioski o tytuł „Absolwenta Roku 2021”. Dyplom absolwenta roku otrzymali Stanisław Sroka i Igor Kaczmarek. Następnie wychowawcy klasy VIII - pani Agnieszka Pietrula i pan Krzysztof Brzeskwiniewicz w obecności pani Dyrektor wręczyli rodzicom uczniów kończących szkołę podstawową z wyróżnieniem Listy gratulacyjne, a uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz nagrody za sukcesy w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Po części oficjalnej nastąpiło pożegnanie ósmoklasistów przez przedstawicieli klas siódmych. Uroczystość zakończyła krótka, ale pełna humoru część artystyczna.