Odbiór świadectw

 Informacja o terminach odbioru świadectw/zaświadczeń z wynikami:
  • egzaminu maturalnego - 5 lipca 2021r. godz. 10:00
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - 31 sierpnia 2021r. godz. 10:00
  • egzaminu ósmoklasisty     
          - 2 lipca 2021r. wyniki do sprawdzenia w SIOE za pomocą swojego loginu i hasła
          - 9 lipca 2021r. godz. 10:00 wyniki do odbioru w szkole