KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 10 MAJA 2021R.

Szanowni Państwo,

informuję, że

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17 maja 2021r. do dnia 28 maja 2021r. zajęcia dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych będą odbywały się w trybie hybrydowym.

 

 1. I.W okresie w trybie stacjonarnym będą pracowały:
  1. Klasy: 4a, 4b, 5a, 6a szkoły podstawowej;
  2. wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego;
  3. Klasy 1BP, 2AG, 2BG, 3AZ branżowej szkoły I stopnia.
 1. II.Pozostałe klasy pracują w trybie zdalnym.
 1. III.W okresie w trybie stacjonarnym będą pracowały:
  1. Klasy: 6b, 6c, 6d, 6z, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b szkoły podstawowej;
  2. Klasy 1AP, 2AP, 2BP branżowej szkoły I stopnia.
 1. IV.Pozostałe klasy pracują w trybie zdalnym.

Klasy I-III szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym.

Wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Od 31 maja 2021r. wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy zdalnej pozostają bez zmian.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy stacjonarnej zostaną przekazane przez Wychowawców.

Jolanta Hryniowska

                                                                                                                     Dyrektor szkoły