PROCEDURA REKRUTACYJNA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROCEDURA REKRUTACYJNA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

GMINA MIEJSKA GÓRKA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W Gminie Miejska Górka po raz pierwszy, rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzona będzie w sposób elektroniczny. Nabór elektroniczny będzie odbywał się z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces rekrutacji przez złożenie przez rodziców wniosku papierowego tylko w jednej placówce wychowania przedszkolnego.

Elektroniczny proces rekrutacji pozwoli na:

1.Lepszą organizację – rodzice będą mogli wybrać dla swojego dziecka nawet kilka placówek wychowania przedszkolnego nie blokując sobie wzajemnie miejsc. Wydrukowany wniosek składają tylko do placówki wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru.
2.Łatwe do porównania oferty placówek - wszystkie placówki wychowania przedszkolnego opisują swoją ofertę edukacyjną zgodnie z ustalonym standardem, dzięki czemu można je łatwo porównać.
3.Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu – na specjalnej stronie internetowej umieszczone zostaną wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych będzie prezentowana publiczne, Informacje dotyczące konkretnego kandydata będą dostępne po zalogowaniu.
4.Zawsze aktualne dane – rodzice będą mieli stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.
5.Szybki dostęp do wyników rekrutacji – rodzice po zalogowaniu się na swoje konto będą mieli bezpośredni dostęp do wyników rekrutacji. Dodatkowo w każdej placówce wychowania przedszkolnego wywieszone będą listy dzieci przyjętych.

Dalsze i szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru
za pomocą aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN będzie umieszczana sukcesywnie po skonfigurowaniu systemu.