KOMUNIKAT

Drodzy maturzyści,

dnia 11 sierpnia 2020r. w godzinach od 11.00. do 14.00.
w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa dojrzałości.

Absolwenci przychodzą indywidualnie, bez osób towarzyszących i zobowiązani są do:

ü zachowania bezpiecznej odległości społecznej,

ü dezynfekcji rąk,

ü założenia maseczki zakrywającej nos i usta,

ü posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

J. Hryniowska

Dyrektor szkoły