KOMUNIKAT – OTWARCIE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKA GÓRKA

SZANOWNI RODZICE

Premier RP na konferencji w dniu 29 kwietnia 2020 poinformował, że według planu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 od dnia 6 maja 2020 roku możliwe będzie otwarcie przedszkoli dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ostateczną decyzje o terminie otwarcia przedszkoli podejmuje organ prowadzący oraz dyrektorzy przedszkoli.
Otwarcie przedszkoli warunkowane jest spełnieniem przez daną placówkę wychowania przedszkolnego obostrzeń ścisłego reżimu sanitarnego określonego w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.


Bezpieczeństwo dzieci, ich najbliższych i kadry sprawującej opiekę są dla nas priorytetem, dlatego podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięciu gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Czas zamknięcia zostanie wykorzystamy na analizę wytycznych GIS, analizę stanowiska lekarzy PPOZ, spotkania z dyrektorami gminnych przedszkoli o możliwościach i czasie niezbędnym do spełnienia warunków ścisłego reżimu sanitarnego oraz przygotowanie niezbędnych procedur bezpieczeństwa.
Informację o terminie otwarcia przedszkoli podamy do publicznej wiadomości w poniedziałek, 11 maja br.

z poważaniem
Burmistrz Miejskiej Górki
/-/ Karol Skrzypczak