REKRUTACJA 2020/2021

KOMUNIKAT

dotyczący rekrutacji do

oddziału przedszkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce informuje, że od 1 września 2020r. będą dwa oddziały przedszkolne:

  1. OPa – 5 - godzinny,
  2. OPb – 7- godzinny.

Z poważaniem

Jolanta Hryniowska

dyrektor szkoły

Lista  kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista  kandydatów przyjętych do oddziału  do klasy I

 

 

 

 

Lista  kandydatów zakwalifikowanych  do oddziału przedszkolnego

Lista  kandydatów zakwalifikowanychdo oddziału  do klasy I

 

Do

  • oddziału przedszkolnego:

a) deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - pobierz;

b) wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z załącznikami - pobierz;

  • klasy pierwszej szkoły podstawowej:

a) zgłoszenie do klasy pierwszej dla dziecka z obwodu szkoły - pobierz;

b) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla dziecka z poza obwodu szkoły z załącznikami - pobierz.