Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2017

We wtorek 21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu odbyły się dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas. Podczas warsztatów  uczniowie głowili się, między innymi nad rebusami, frazeologizmami, tworzeniem komiksu, redagowaniem zabawnej historyjki ortograficznej, fraszki lub monologu, tworzeniem dialogu z użyciem wyrazów z gwary wielkopolskiej. Pracując w grupach i zmagając się z zadaniami, mieli okazję poznać bogactwo polszczyzny, jej różnorodność stylistyczną, poznać regionalizmy i wieloznaczność wyrazów. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkową zakładkę do książki z zasadami poprawnej polszczyzny.

Wyłoniono i nagrodzono zwycięzców zmagań warsztatowych:

I miejsce zajęła kl. II LO,

II miejsce – kl. I LO,

III miejsce– kl. IB gimnazjum.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wiedzy humanistycznej i życzymy dalszych sukcesów!

Tego dnia odbyły się również warsztaty oraz wykład pt. „Na tropie sensów interpretacyjnych”, w których uczestniczyli uczniowie klasy IIIa gimnazjum i klasy III LO. Wykład i warsztaty przeprowadził dr Jan Zgrzywa z Pracowni Leksykograficznej Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, wykładowca Collegium Polonicum w Słubicach. Uczniowie podczas warsztatów analizowali poezję współczesną, m.in. utwory Wisławy Szymborskiej. Celem warsztatów było pokazanie, w jaki sposób analizować teksty literackie, uświadomienie uczniom, że niemal każde słowo, każde zdanie, jest istotnym elementem ukształtowania tekstu, odnajdowania w nich kontekstów kulturowych. Wykładowca podkreślał, że rolą czytelnika jest dostrzeganie wartości w tekstach: „Takie wartościowanie gimnastykuje umysł, wpływa na naszą moralność i nie pozostawia nas biernymi w rożnych sytuacjach w życiu”. Zajęcia z panem dr Janem Zgrzywą były bardzo ciekawe i z pewnością uczestnicy na długo je zapamiętają, zaś cenne wskazówki i zdobytą wiedzę wykorzystają na lekcjach i podczas egzaminów.