„ Zdecydują o swojej przyszłości”

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce kontynuuje ubiegłoroczne działania podejmowane w ramach projektu „ Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. W czwartek 26 stycznia 2017 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum spotkali się z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy Panią Anną Krajewską. W trakcie spotkania poznali specyfikę naszego rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody przyszłości. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość wypełnienia ankiety predyspozycji zawodowych.