3E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:40- 8:25 religia BG UZ1 muz_z_rytm. AI UZ1 technika Pl UZ2 technika Pl UZ2 technika Pl UZ2
2 8:35- 9:20 muz_z_rytm. AI UZ1 technika Pl UZ2 plastyka AI UZ1 plastyka AI UZ1 plastyka AI UZ1
3 9:30-10:15 wf JK Sg1 plastyka AI UZ1 plastyka AI UZ1 plastyka AI UZ1 plastyka AI UZ1
4 10:30-11:15 wf JK Sg1 technika Pl UZ2 funkc_w_śr KW UZ1 plastyka AI UZ1 plastyka AI UZ1
5 11:25-12:10 rew-1/3 AI UZ1
log-2/3 AJ UZ2
rew-3/3 JK Sg1
rew-1/3 AI UZ2
rew-2/3 KW UZ1
technika Pl UZ2 wf JK Sg1 funkc_w_śr KW UZ1
6 12:25-13:10 funkc_w_śr KW UZ1 technika Pl UZ2 rew-2/3 KW UZ1
rew-3/3 JK Sg1
wf JK Sg2 rew-1/3 KZ UZ2
rew-3/3 SK UZ1
7 13:20-14:05 funkc_w_śr KW UZ1 technika Pl UZ2 funkc_w_śr KW UZ1 zkk-1/3 BW UZ1
rew-3/3 SK UZ3
religia BG UZ1
8 14:10-14:55   technika Pl UZ2      
Drukuj plan
wygenerowano 10.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum