2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf JK Sg1 technika Pl UZ2 religia BG UZ1 funkc_w_śr AI UZ1 plastyka AK UZ1
2 8:20- 9:05 wf JK Sg1 rew-2/3 SK UZ1
rew-3/3 Pl UZ2
plastyka AK UZ1 technika Pl UZ2 religia BG UZ1
3 9:15-10:00 plastyka AK UZ1 plastyka AK UZ1 muz_z_rytm. AI UZ1 technika Pl UZ2 plastyka AK UZ1
4 10:15-11:00 plastyka AK UZ1 plastyka AK UZ1 funkc_w_śr AI UZ1 muz_z_rytm. AI UZ1 funkc_w_śr AI UZ1
5 11:10-11:55 technika Pl UZ2 plastyka AK UZ1 funkc_w_śr AI UZ1 rew-1/3 JK Std
rew-2/3 SK UZ1
funkc_w_śr AI UZ1
6 12:10-12:55 rew-2/3 SK UZ1
rew-3/3 Pl UZ2
wf JK Std technika Pl UZ2 technika Pl UZ2 technika Pl UZ2
7 13:05-13:50 technika Pl UZ2 wf JK Std log-1/3 AJ UZ1
zkk-2/3 BW UZ3
rew-3/3 Pl UZ2
technika Pl UZ2 rew-1/3 JK Std
rew-3/3 Pl UZ2
Drukuj plan
wygenerowano 26.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum