Galeria

Szkoła w ruchu "Ćwiczyć każdy może"

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Miejskiej Górce bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem akcji jest przyznanie przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania i przyczynią się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Aby otrzymać tytuł SwR szkoła musi spełnić i udokumentować trzy z dziewięciu podanych zadań.

 

Obszar nr 1

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne:


1. Piramidy trójkowe – piramida zdrowia – Angelika Ratajczak

 

W marcu grupa uczennic z klasy III a uczestniczyła w projekcie „Szkoła w ruchu”. Pod opieką p. Angeliki Ratajczak przygotowała temat – Piramidy trójkowe – piramida zdrowia. Dziewczyny zaprezentowały się świetnie wykonując piramidy trójkowe a na koniec stworzyły o wiele trudniejszą, większą piramidę zdrowia. Kolejnym etapem było przygotowanie piramidy zdrowego żywienia, którą można podziwiać w głównym holu szkoły.

Opracowała: mgr Angelika Ratajczak

{youtube}W26er3S3tts{/youtube} 

https://www.youtube.com/watch?v=W26er3S3tts&feature=youtu.be  


2. Ćwiczenia kształtujące przy muzyce z przyborami i bez – Agnieszka Pietrula

W miesiącu lutym 2014 roku na lekcji wychowania fizycznego w klasie IIIa gimnazjum przeprowadzone zostały zajęcia w ramach programu „Szkoła w ruchu”. Dziewczęta ćwiczyły na piłkach gimnastycznych, w rytm muzyki, według inwencji nauczyciela. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, zostały utrwalone w formie zdjęć i filmu.

Opracowała: Agnieszka Pietrula

{youtube}a42w-8E6bG4{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=a42w-8E6bG4&feature=youtu.be  


3. Integracyjne zabawy ruchowe – „Bule” – Izabela Mikołajczak, Jarosław Kasprzak

-drużyna składa się z dwóch zawodników / dwóch z klasy 3a gimn. i dwóch z 3 klasy specjalnej/

-każdy zawodnik ma do dyspozycji 2 bule,

-losowanie/ rzut monetą/ -wyłonienie zespołu rozpoczynającego grę,

-wejście ucznia rozpoczynającego grę do koła,

-wyrzucenie w pole gry „ świnki”,

-zawodnik wyrzuca swoje 2 bule, starając umieścić je jak najbliżej „ świnki”,

-następuje zmiana zawodnika, który wyrzuca swoje bule,

-dwóch następnych zawodników wykonuje rzuty,

-po wyrzuceniu wszystkich bul następuje podliczenie punktów / w zależności od tego ile kul jednego zespołu znajduje się bliżej od najbliższej kuli przeciwnika,

-uczniowie rozgrywają cztery kolejki ,

-następuje podliczenie wszystkich punktów .

Opracowali:
mgr Izabela Mikołajczak
mgr Jarosław KasprzakObszar nr 5

Pozalekcyjne zajęcia sportowe:

1. Weekendowe rajdy rowerowe – Tomasz Kapała

 

RAJD ROWEROWY
W miesiącu październiku 2013r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd rowerowy dla uczniów naszej szkoły.
Wspaniała pogoda, ponad 330 uczestników z gmin : Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław i Rawicz , mnóstwo dzieci i młodzieży, dobra organizacja, wielu partnerów i sympatyków, oraz pasjonaci takiej formy spędzania wolnego czasu – wszystko to sprawiło, że XI Powiatowy ZLOT KRAJOZNAWCZY, okazał się imprezą nad wyraz udaną. Uczniowie z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce wraz z opiekunami Agnieszką Iżykowską i Tomaszem Kapałą o godz. 9.00 wyruszyli na rajd rowerowy z Miejskiej Górki do Rawicza. Na rynku w Rawiczu spotkaliśmy się z pozostałymi uczestnikami rajdu rowerowego i wyruszyliśmy w dalszą trasę po Rawickim Szlaku Rowerowym, który liczył 42 km. Na całej trasie rajdu uczestnicy mieli okazję zachwycać się wieloma uroczymi zakątkami i pięknymi krajobrazami. Meta Zlotu usytuowana została w parku Domu Kultury, gdzie wszyscy uczestnicy po trudach wędrówki otrzymali ciepły posiłek i napój. Przeprowadzone zostały konkursy sprawnościowe i różne zabawy integracyjne. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe znaczki PTTK. W sumie tego dnia pokonaliśmy 65 kilometrów. Rajd zakończyliśmy bardzo zmęczeni i jeszcze bardziej zadowoleni.

Opracował: mgr Tomasz Kapała

 

JESIENNY RAJD ROWEROWY

W miesiącu listopadzie Uczniowie z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce i z ZSZ w Rawiczu wraz z opiekunami Tomaszem Kapałą i Agnieszką Iżykowską wyruszyli na rajd rowerowy. Przebieg trasy tegorocznego rajdu prowadził spod budynku szkoły w Miejskiej Górce poprzez Rozstępniewo, Gostkowo, Szurkowo, Zakrzewo, Sarnówkę do Miejskiej Górki, gdzie była symboliczna meta rajdu. Na całej trasie rajdu uczestnicy mieli okazję zachwycać się wieloma uroczymi zakątkami i malowniczymi terenami gminy Miejska Górka. W sumie tego dnia pokonaliśmy około 35 kilometrów. Rajd zakończyliśmy bardzo zmęczeni i jeszcze bardziej zadowoleni. Kameralna atmosfera wycieczki rowerowej zintegrowała uczniów obu szkół. Głównymi celami rajdu była promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opracował: mgr Tomasz Kapała

{youtube}Ux6vrcMBXeI{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=Ux6vrcMBXeI

 


2. Luz bluz na basenie, pływanie najlepszym lekarstwem…- Tomasz Kapała

 

Od listopada 2013r. uczniowie z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na basenie w Rawiczu.
Podczas zajęć prowadzonych przez Tomasza Kapałę nauczyciela wychowania fizycznego uczniowie doskonalili swoje umiejętności pływackie w sposób stylowy, poprawny technicznie.
Dzięki zajęciom na basenie młodzież poprawiała kondycję fizyczną, a wesoły i radosny nastrój lekcji pływania, beztroskie zabawy w wodzie zaspakajały naturalne potrzeby ruchowego i emocjonalnego wyżycia się.
Gimnazjaliści zobaczyli jak można zagospodarować czas wolny i jednocześnie spędzić miłe chwile z rówieśnikami.
Atmosfera podczas dojazdu na basen i podczas zajęć była miła. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Opracował: mgr Tomasz Kapała

{youtube}xeMhiqc0IAc{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=xeMhiqc0IAc&feature=youtu.be


3. Podstawy techniki w ju-jitsu – Kornel Ratajski

 

W ramach akcji „Szkoła w ruchu” uczniowie z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce mieli okazje brać udział w zajęciach Jujitsu prowadzonych przez nauczyciela i instruktora Kornela Ratajskiego. W zajęciach na których poznawano techniki jujitsu takie jak: rzuty, uderzenia, kopnięcia, a także podstawy samoobrony uczestniczyli uczniowie z gimnazjum oraz liceum. Zajęcia cieszyły się i cieszą dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.


Opracował: mgr Kornel Ratajski

 {youtube}dM1TZrrntWE{/youtube}

 https://www.youtube.com/watch?v=dM1TZrrntWE&feature=youtu.be

 

 

 

Obszar nr 7


Zajęcia niezorganizowane:


1. Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego „Moje hobby – modelarstwo” – Jarosław Kasprzak

 

Spotkanie modelarzy RC
W dniu 27 lutego 2014 r., odbyło się spotkanie młodzieży zainteresowanych modelarstwem lotniczym. Głównym celem i założeniem programowym było wskazanie innych form spędzania czasu wolnego.
Pasjonaci lotnictwa RC tym razem mieli do dyspozycji symulator lotu, który pozwala na sprawdzenie swoich predyspozycji do sterowania modelem w locie oraz wyrabiania nawyków do poprawnej pracy z aparaturą sterującą.
Od osób zajmujących się modelarstwem lotniczym RC wymagana jest wiedza między innymi z zakresu elektromechaniki, elektroniki, mechaniki oraz mechaniki lotu.

 

Opracował: mgr Jarosław Kasprzak


2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego na siłowni – Izabela Mikołajczak

 

W roku szkolnym 2013/2014 odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych ćwiczenia na siłowni. Włączone zostały w projekt „ Szkoła w ruchu”. W zajęciach uczestniczą uczniowie naszej szkoły, chcący poprawić swoją sylwetkę z zastosowaniem odpowiednich metod treningu siłowego oraz przygotować organizm do wysiłku z zachowaniem zasad wszechstronności. Zajęcia zostały utrwalone w formie zdjęć .


Opracowała: Izabela Mikołajczak


3. Rywalizacja. Adrenalina. Paintball – Tomasz Kapała

 

W dniu 12 marca 2014r. uczniowie z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce wraz z opiekunem Tomaszem Kapałą brali udział w turnieju paintballa w miejscowości Dworek w Jeziorkach.
Paintball rozgrywany był w warunkach „naturalnych” w lesie. Grupa uczestników została podzielona na dwie drużyny, rozgrywki odbyły się według ustalonych scenariuszy. Stopień trudności zwiększał się z każdą kolejną grą. Uczestnicy pomimo drużynowej rywalizacji wspaniale współpracowali i przestrzegali zasad fair play.

Opracował: mgr Tomasz Kapała

 

Koordynator projektu:
Tomasz Kapała