Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY

01.09.1999 r
Powstanie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Dyrektorem szkoły został mgr inż. Tadeusz Moryson.

 24.02.2000r.
Spotkanie z dr. Stanisławem Jędrasiem – promocja książki „Miejska Górka w Powstaniu Wielkopolskim”.
Spotkanie z uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, panem Stanisławem Plewką.

 Marzec 2000r.

Autorskie spotkanie ze Stanisławem Rapiorem – artystą poezji śpiewanej.

 04.06.2000r.
Udział młodzieży w uroczystościach żałobnych na Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, sprowadzenie do Polski prochów St. Mikołajczyka.

 22.09. – 01.10. 2000r.
Wyjazd studyjny przewodniczącego Szkolnego Klubu Europejskiego do Londynu.
Karolina Dawidziak Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 1999/2000.
Maciej Bugała Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2000/2001.

 30.05.2001r.
Uroczystość rozdania świadectw maturalnych uczniom klasy czwartej liceum, którzy jako pierwsi licealiści opuścili mury szkoły.

 Październik 2001r.
Otwarcie nowej sali do ćwiczeń, pełniącej funkcje klubu fitness oraz siłowni.

 14.-15. 05. 2002r.
Pierwsze egzaminy gimnazjalne.

 01.06.2002r.
Udział Szymona  Drabika, ucznia LO, w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

 21.06. 2002r.
Przyznanie tytułu „Absolwent Roku” uczniom gimnazjum za szczególne osiągnięcia i postawę prze 3-letni cykl edukacji.

 01.09.2002r .
Nadanie szkole  imienia Stanisława Mikołajczyka.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zreformowanego 3-letniego liceum ogólnokształcącego.

 2002r .
Zdobycie tytułu Laureata Ogólnopolskiego Konkursu "Polska w Europie - różnić się pięknie we wspólnym domu" przez Szymona Drabika.

 Październik 2002r.
Szymon Drabik Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2002/2003.

 Grudzień 2002r.
Występ Zespołu Tanecznego "Perfekt" w programie telewizyjnym "Gwiazdka z Hugo".

 01.06.2003r.
Udział Szymona  Drabika, ucznia LO, w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

 Październik 2003r.
Szymon Drabik Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2003/2004.

01.06.2004r.
Udział Szymona  Drabika, ucznia LO, w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

 Maj 2005r.
Pierwsza Nowa Matura.

 Czerwiec 2005r.
Powstanie Szkolnego Koła Turystycznego „Dziura’.

 Październik 2005r.
Joanna Ruskowiak  Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2005/2006.

 Październik 2006r.
Joanna Ruskowiak  Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2006/2007.

 31.08.2007r.
Przejście na emeryturę dyrektora szkoły pana mgr inż. Tadeusza Morysona.

 01.09.2007r.
Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią mgr Liliannę Taciak.

 Październik 2007r.
Marta Busz  Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2007/2008.

 Październik 2008r.
Lidia Jaszczak Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2008/2009.

 Grudzień 2008r.
II miejsce  grupy tanecznej „Perfekt” w Ogólnopolskim Otwartym Turnieju Tańca Dyskotekowego i Estradowego - Lisków 2008.

 04.02.2009 r.
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu a Zespołem Szkół. Umowa dotycząca współpracy i opieki merytorycznej Komend: Wojewódzkiej i Powiatowej Policji nad klasami licealnymi o kierunku prawno - policyjnym.

 Kwiecień - październik 2009r.
Realizacja projektu edukacyjnego „e-szkoła – Twórczy Nauczyciel Twórczy Uczeń”,opiekunem projektu prof. Henryk Drozdowski z UAM

 2009r.
Mistrzostwo Świata Juniorów i Młodzieżowców - Ateny - Grecja 2009 dla Marty Antkowiak.

 Październik 2009r.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Wojciecha Stelmacha na rok szkolny 2009/2010.

 18.12.2009r.
Wręczenie, po raz pierwszy,  Stypendium Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

 11.05.2010r.
Udział młodzieży w Konferencji „Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości” zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka z okazji 20-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz 10-lecia przyjęcia przez Sejm ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

 Czerwiec 2010r.
Pierwsze „STASZKI” – statuetki przyznawane wyróżniającym się absolwentom szkoły.

 24.11.2010r.
Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów Joannie Frąckowiak na rok szkolny 2010/2011.

 14.12.2010r.
Anna Wojciechowska Stypendystką Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana Duda.

 Kwiecień 2011r.
Bartosz Góral Finalistą II Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej w Szczytnie i otrzymuje indeks Wyższej Szkoły Policji.

 01.06.2011r.
Udział uczniów w obradach Sejmu i Młodzieży w Warszawie - Martyna Wrona i Karol Olejniczak.

 05.10.2011r.
Anna Wojciechowska, po raz drugi, Stypendystką Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana Duda.

 Wrzesień 2011/2012
Przystąpienie szkoły do 3-letniego projektu „e-szkoła Moja Wielkopolska”.

 06.10.2011r.
Warsztaty dla Wolontariatu prowadzone przez panią Magdalenę Chrzszczanowicz z CEO z Warszawy.

 Październik 2011r.
Anna Wojciechowska Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012.

 14.11.2011r.
Wizytacja biskupa Zdzisława Fortuniaka.

 21.11.2011r .
Spotkanie z poetą Krzysztofem Martyną.

 19.06.2012r.
Spotkanie grup projektowych e-szkoła wielkopolska z dr Maciejem Błaszakiem, lingwistą UAM z Poznania.
IV miejsce w Ogólnopolskiej Akcji Ożywić Pola organizowanej przez "Łowcę Polskiego".

 31.08.2012r .
Przejście na emeryturę dyrektora szkoły pani Lilianny Taciak.

 01.09.2012r.
Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią Jolantę Hryniowską.

  Październik 2012r.
Anna Wojciechowska Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013.

 23.10.2012r.
Przyznanie szkole tytułu „Szkoła odkrywców talentów”.

 23.10.2012r.
Gala finałowa projektu „e-szkoła Moja Wielkopolska” - wyróżnienie dla grupy projektowej pani Karoliny Wolny „Amore pomidore”.

 15.11.2012r.
Udział wyróżnionej grupy projektowej „e-szkoła Moja Wielkopolska” w „Dniu Akademickim” na UAM w Poznaniu.

 21.03.2012r .
Pierwszy Szkolny Przegląd Talentów.

 18.01.2013r.
Udział uczniów w Obchodach Rocznicy powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Dąbrowie Górniczej.

23.05.2013r. 
I Gminny Przegląd Projektów Edukacyjnych.

 20.06.2013r.
Wyróżnienie dla grupy pana Tomasza Pertka  w Ogólnopolskiej Akcji Ożywić Pola organizowanej przez "Łowcę Polskiego" pod hasłem „Rok kaczki”.

 Wrzesień 2013r.
Pierwsze zajęcia dla słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 16.10.2013r.
Udział w programie edukacyjnym „Świadomy Maturzysta”.

 29.10.2013r.
Gala finałowa projektu „e-szkoła Moja Wielkopolska” -  II miejsce dla grupy projektowej pani Hanny Funki „Kurczę jakie jaja”.

 15.11.2013r.

Udział w Debacie Społecznej Dotyczącej Bezpieczeństwa  z udziałem Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – Rawicz.

 22.11. 2013r.
Weronika Karolczak – Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014.

 01.12.2013r.
Przystąpienie do Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Rok szkoły  w ruchu”.

 06.12.2013r.
Udział zwycięskiej grupy projektowej „e-szkoła Moja Wielkopolska” w „Dniu Akademickim” na UAM w Poznaniu.

 12.12. 2013r.

Udział w kampanii informacyjnej „Język to Twój paszport. Ucz się języków”.

 13.12.2013r.
Udział w spotkaniu szkół noszących imię Stanisława Mikołajczyka – Wągrowiec 2013.

 Styczeń – maj 2014r.
Udział uczniów w warsztatach edukacyjnych  „Radość oglądania” organizowanych przez Wrocławski Teatr Lalek.

 18 .02.2014r.
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Zakładem Karnym w Rawiczu a Zespołem Szkół. Umowa dotyczącej współpracy i opieki merytorycznej Zakładu Karnego nad klasami licealnymi o kierunku prawno – policyjnym i służby więziennej.

 21 lutego 2014r.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

 7 marca 2014r.
Oddanie do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej.

Czerwiec 2014r.

przyznanie szkole tytułu „Szkoła w ruchu”.

27 czerwca 2014r.

przyznanie Alicji Pawlak, absolwentce gimnazjum, zaszczytnego tytułu „Absolwent Roku”.

rok szkolny 2014/2015

24 września 2014r.

Gala finałowa projektu „e-szkoła Moja wielkopolska” – wyróżnienie dla grupy projektowej pani Agnieszki Iżykowskiej „Muzyka częścią mnie”.

Październik 2014r.

Patrycja Rydzyńska Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

14 października 2014r.

Jubileusz 15-lecia Szkoły.
Dzień Edukacji Narodowej.
Wręczenie po raz pierwszy Statuetek „Partner Szkoły”.
Przekazanie szkole skatepraku oraz boiska do tenisa ziemnego przez Burmistrza Miejskiej Górki . 

29 października 2014r.

Udział uczniów w I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej pt. „Młodzież sobie”.

05 listopada 2014r. 

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Premiera w Warszawie z udziałem Patrycji Rydzyńskiej, reprezentującej uczniów Powiatu Rawickiego.

31 stycznia 2015r.

Przyznanie szkole tytułu  „Aktywna szkoła. Aktywny uczeń”. 

28 lutego 2015r.

Przyznanie szkole tytułu „Innowacyjna szkoła”.

26 marca 2015r.

Zajęcie II miejsca zespołowo w II Otwartym Turnieju Klas Mundurowych w Kaliszu - Szczypiornie przez licealistów z kierunku prawno - policyjnego i Służba Więzienna: Zuzannę Rakowską, Paulinę Skrzypek, Karola Maślaka i Adama Stachowskiego oraz II miejsca indywidualnie przez Adama Stachowskiego.

27 marca 2015r.

Zwycięstwo Adama Stachowskiego z klasy III LO w konkursie "Możesz zostać komendantem" organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu i Zespół Szkół w Miejskiej Górce.

24 kwietnia 2015r.

Uroczyste wręczenie świadectw absolwentom liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
i pierwszego rocznika liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w nowej formule.

28 kwietnia 2015r.

Zajęcie III miejsca w II Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego w Jarocinie przez licealistów z kierunku prawno - policyjnego: Miłosza Kubiaka, Karola Maślakai Adama Stachowskiego.

Maj/czerwiec 2015r.

 Udział w realizacji programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Uzależnia mnie tylko sport”.

12.06.2015r.

III Szkolny Dzień Talentów z udziałem Joanny Kwaśnik - wokalistki specjalizującej się w muzyce jazzowej, znanej z X Faktor oraz z  Voice of Poland.

23-24.06.2015r. 

Udział licealistów w X jubileuszowym Przystanku  PaT (Ogólnopolskim programie „Profilaktyka a Ty”) w Warszawie.

26.06.2015r.

Wręczenie statuetki dla Karola Maślaka, wyróżnienia przyznanego po raz pierwszy przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji za postawę społeczno-etyczną dla ucznia klasy drugiej z kierunku prawno-policyjnego.

26.06.2015r.

Przyznanie Dominice Przewoźnej, absolwentce gimnazjum, zaszczytnego tytułu „Absolwent Roku”.

Marzec-czerwiec 2015r

Realizacja przez grupę „Ożywić pola” pod opieką pana T. Pertka projektu grantowego BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Maj-czerwiec 2015r.

Udział w wojewódzkiej kampanii Marszałka Wielkopolskiego „Uzależnia mnie tylko sport” – zdobycie I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

1 wrzesień 2015r. - 31 grudzień 2015r.
Realizacja przez uczniów gimnazjum projektu „Łamigłówki matematyczne sposobem na nudę” w ramach programu grantowego mBanku pod nazwą „mPotega”.

21 wrzesień 2015 r. - 21 marca 2016 r.
Udział w konkursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, skierowanego do szkól zawodowych w celu zwiększenie aktywności w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

7 i 28 październik 2015r.
Udział młodzieży w koncertach w ramach II edycji  Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górce „Młodzież Sobie”.

Listopad 2015r.

Patrycja Rydzyńska Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016.

6. 12. 2015

I Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół.

11. 12. 2015r.

Zjazd szkół imienia Stanisława Mikołajczyka połączony z V Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka.

4- 8 styczeń 2016r.

Spotkania z wolontariuszami, Anną z Rosji, Julią z Ukrainy oraz Tayeb’em z Algierii, w ramach programu AIESEC „Make a step”.

8 luty 2016r.

Pierwsze spotkanie z drukarką 3D w ramach projektu „Technologicznie gotowi”.

11 marzec 2016r.

„Dzień Zawodowców” w naszej szkole.

21 marzec 2016r.

IV Szkolny Dzień Talentów z udziałem zespołu The Perła.

30 marzec 2016r.

Wykład dr Damiana Puśleckiego, adiunkta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra zarządzania i Prawa, w ramach programu „Prawo w szkole”.

1 kwiecień 2016r.

Udział Pauliny Skrzypek i Miłosza Kubiaka w Finale Olimpiady Policyjnej w Szczytnie.

14 kwiecień 2016r.

Uroczyste obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

15 kwiecień 2016r.

Miłosz Kubiak zwycięzcą VIII edycji Konkursu „Zostań Komendantem”.

22 kwiecień 2016r.

Kiermasz książki w ramach obchodów Światowego Dnia Książki.

04.05. 2016 r.
Przyznanie szkole tytułu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” przez Studium Prawa Europejskiego.

24.06.2016r.
Wręczenie statuetki dla Tobiasza Zduna, wyróżnienia przyznanego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, za postawę społeczno-etyczną dla ucznia klasy drugiej
z kierunku prawno-policyjnego.

24.06.2016r.
Przyznanie Michalinie Kędzia, absolwentce gimnazjum, zaszczytnego tytułu „Absolwent Roku”.

Listopad 2016r.

Adrian Bożko Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.