Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne:

  1. egzamin gimnazjalny,
  2. egzamin maturalny,
  3. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy egzamin”,
  4. egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „stary egzamin”.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017 można znaleźć na: www.cke.edu.pl