Artykuły

„Łamigłówki matematyczne sposobem na nudę” w Miejskiej Górce

W czerwcu 2015roku Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce zgłosił swój udział w II edycji programu grantowego „mPotęga”, eksperymentu w nauczaniu matematyki prowadzonego przez Fundację mBanku. Program kierowany jest m.in. do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i dotyczy realizacji projektów edukacyjnych z zakresu matematyki. Spośród nadesłanych 292 wniosków, kapituła oceniająca wybrała 61, znalazł się wśród nich nasz projekt „Łamigłówki matematyczne sposobem na nudę”.

Projekt realizowaliśmy od października do końca grudnia 2015roku. Na realizację projektu składało się kilka etapów: zajęcia integracyjne, planowanie, warsztaty, Dzień z Łamigłówkami oraz podsumowanie. Zadanie jakie postawiono przed grupą projektową to opracowanie i wydanie gry planszowej w oparciu o wiadomości z matematyki. Projekt miał na celu poprawa wizerunku matematyki w świadomości młodzieży, przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania telefonów komórkowych i gier komputerowych, a biorący w nim udział uczniowie mieli przekonać siebie i swoich kolegów, że matematyka może być także zabawą.

Czytaj więcej: „Łamigłówki matematyczne sposobem na nudę” w Miejskiej Górce