Artykuły

„INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”

„Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” to konkurs, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, skierowany do szkól zawodowych w celu zwiększenie aktywności w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

W ramach konkursu szkoła musi zrealizować następujące zadania:

1. Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?

2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne.

3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.

4. Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

5. Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie.

6. Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.

7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.

8. Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.

9. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy – wycieczka zawodoznawcza

Gaz, lakier, drewno – brzmi jak mieszanka wybuchowa, ale to nie przepis na wywołanie eksplozji, to zakres tematyczny wycieczki zawodoznawczej, która miała miejsce 30 października 2015r.
Młodzi mężczyźni z klas trzecich gimnazjalnych uczestniczyli w zwiedzaniu trzech znanych, rawickich zakładów pracy, w których jako absolwenci będą mogli ubiegać się o praktyki zawodowe.
Celem wycieczki było nie tylko zwiedzanie zakładów pracy, jak: Gazomet, Lakiernictwo Sierakowski Czesław, czy Fabryka Mebli w Rawiczu firmy Pieprzyk. Zależało nam na zapoznaniu się ze specyfiką pracy w w/w zakładach, z wymaganiami pracodawców oraz z umiejętnościami koniecznymi do wykonywania zawodu i pełnienia funkcji na określonym stanowisku pracy.

Czytaj więcej: Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy – wycieczka zawodoznawcza 

Spotkanie z lokalnym pracodawcą

W dniu 04.11.2015r. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce miało miejsce spotkanie uczniów klasy II tutejszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lokalnym przedsiębiorcą Panem Markiem Buchowskim – właścicielem firmy cukierniczej „Joker S. C” w ramach realizacji konkursowych zadań „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. Firma „Joker S.C” to wiodący producent na lokalnym rynku. Zakład zatrudnia  70 osób, jest nowocześnie wyposażony, od 2 lat ma nową siedzibę. Pan Marek Buchowski opowiadał uczniom o początkach działalności ( 1999r.). Omówił strategię firmy podkreślając, że zawsze stawia na jakość swoich wyrobów. Składniki do produkcji są najwyższej jakości (np. czekolada sprowadzana jest z Belgii). Firma pozyskała środki unijne na wyposażenie zakładu m.in. na nowoczesne piece. Firma „Joker S.C” jest jedną z niewielu w Wielkopolsce, która posiada certyfikat na wypiek rogali „świętomarcińskich”. Wiele miejsca prelegent poświęcił polityce kadrowej zakładu pracy. Praca w nowoczesnym zakładzie pracy wymaga odpowiedniego zaangażowania i kreatywności. Dla właściciela to właśnie kreatywność i zdolności manualne są bardzo cenne. Pan Marek Buchowski omówił warunki socjalne panujące w jego zakładzie. W dalszej części spotkania zwrócono uwagę na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Wg przedsiębiorcy o sukcesie firmy decyduje znalezienie „niszy” na rynku i konsekwencja w działaniu. Nie należy zrażać się przeciwnościami. Wiele słów padło na temat innowacyjności w przedsiębiorstwie - to ona wg właściciela jest gwarantem sukcesu. W spotkaniu uczestniczyli także – Dyrektor Zespołu Szkół Pani Jolanta Hryniowska, pedagog szkolny Pani Beata Wiśniewska oraz szkolny koordynator projektu – Pan Krzysztof Synoracki

 
 
 

Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy

      10 listopada 2015r. w ramach projektu „ Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy” w naszej szkole gościła Pani Anna Krajewska, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Spotkanie z uczniami klas III gimnazjum poświęcone było kompetencjom personalno – społecznym przydatnym w poszukiwaniu pracy. Pani Anna Krajewska przedstawiła różne możliwości wyboru dróg kształcenia w obecnym systemie oświaty. Wskazała również na słabe i mocne strony każdej ze ścieżek zawodowych. Podkreśliła, jak wielką wagę w dzisiejszych czasach ma kształcenie ustawiczne. Na współczesnym rynku pracy każdy pracownik jest skazany na wielokrotne przekwalifikowanie i dokształcanie w całej karierze zawodowej.

      Czym się więc kierować wybierając szkołę dla siebie? Pani Krajewska zwracała uwagę, że istotne są: zainteresowania, zdolności i predyspozycje. Istotny jest też charakter, osobowość i temperament. Bardzo ważny jest też stan zdrowia a także zapotrzebowanie na rynku pracy. Osoby, które pomogą podjąć dobre decyzje odnośnie naszej przyszłości to rodzice, nauczyciele i … doradcy zawodowi. Prelegentka scharakteryzowała nasz lokalny rynek pracy. Zawodami deficytowymi są: administratorzy systemów komputerowych, dekarz, brukarz, kierowcy kat. C i E, zawody związane z opieką zdrowotną. Zawody nadwyżkowe w powiecie rawickim to – betoniarz, blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer. Zawodami przyszłości są: zawody weterynaryjne, programiści komputerowi, fizykoterapeuci.

Jakich kompetencji oczekują pracodawcy? Pani Anna Krajewska wymieniła tutaj – kreatywność, gotowość do uczenia się, komunikatywność, budowanie relacji z innymi, kultura osobista i wiedza zawodowa.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał test preferencji i predyspozycji zawodowych. Na zakończenie dokonano interpretacji wyników testu.