JUBILEUSZOWE OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA NASZEJ SZKOŁY- STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

     13 grudnia br.  to dla  Zespołu Szkół w Miejskiej Górce  dzień szczególny , wyjątkowy;  podwójna okazja do świętowania : obchodów Dnia Patrona naszej szkoły – Stanisława Mikołajczyka oraz  uhonorowania nowych partnerów współpracujących z naszą szkołą. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele gminy, kultury , komendy policji i zakładu karnego w Rawiczu. Dopełnieniem uroczystości był ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego nowo zaprzysiężonemu chorążemu- Wojciechowi  Śliwie uczniowi klasy 1LO.          Właśnie w tym dniu przypadła 50 rocznica śmierci premiera polskiego rządu w Londynie, uczestnika Powstania Wielkopolskiego- Stanisława Mikołajczyka. W spektaklu słowno- muzycznym młodzież  zabrała nas w podróż śladami naszego patrona, na nowo odkrywając    i przybliżając jego sylwetkę, działania , których dokonał. O wszechstronności, kreatywności  naszych uczniów mieliśmy okazje przekonać się  w corocznej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „ Portret Stanisława Mikołajczyka widziany oczyma uczniów” oraz w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Mikołajczyku na Uniwersytecie im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. Nagrodzonych w konkursie plastycznym  uczniów: Martę Waścińską 2LO- za zajęcie I miejsca , Grzegorza Twardowskiego 3BG- za II miejsce oraz Izabelę Krzyżoszczak 2AG i Elizę Malcherek 2BG- za zajęcie równorzędnego III miejsca nagrodziła upominkami pani dyrektor Jolanta Hryniowska. A finalistom  wiedzy o patronie naszej szkoły : Beacie Szotkiewicz , Patrycji Lorenc i Wiktorowi Miedzińskiemu pogratulowano wielkiego sukcesu. Uroczystość stała się okazją do wręczenia statuetek i certyfikatów nowym partnerom naszej szkoły. Wśród uhonorowanych znaleźli się:  Dyrektor Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej Pan Marek Stach oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Janina Wolska. Pozostałym partnerom wręczono drobne upominki , dziękując za dotychczasową współpracę.  Społeczność uczniowska podziękowała dotychczasowym partnerom i nowo uhonorowanym słowami:     „To co możesz uczynić jest maleńką kropla w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu” . Podsumowaniem    uroczystości obchodów patrona Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka był poczęstunek , na który zaproszono wszystkich gości .