Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

W październiku 2014r. w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce przebiegały działania związane z wdrażaniem projektu „ Szkoła Promująca Zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem” pod hasłem „Papierosy - nie dziękuję!”. Ich celem było promowanie zmiany postaw na takie, które ułatwiają zachowanie zdrowia, zwłaszcza w kontekście szerzących się chorób nowotworowych. Przekazywane podczas spotkań treści miały uświadomić ich uczestnikom jak wiele zależy od nas samych. Ile możemy dla siebie zrobić poznając czynniki ryzyka, unikając ich czy też uczestnicząc w badaniach przesiewowych.

Pierwszą grupą , do której skierowano informacje byli członkowie Rady Pedagogicznej a potem uczniowie klas gimnazjalnych , licealnych i zawodowych. Główny nacisk położono na szkodliwość palenie tytoniu. Przygotowana została gazetka z „przykazaniami” kodeksu, uczestnicy mieli okazje wykonywać ćwiczenia służące rozpoznawaniu substancji szkodliwych dymu papierosowego, obliczyć sumy „przepalanych” pieniędzy , obejrzeć prezentacje skomentowane przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia przeprowadzono we współpracy z Zakładem Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 współpraca będzie kontynuowana.